Informacja kontaktowa
(16.7.2014)

 

Rekrutacja na Wydział Nauk o Zdrowiu
tel.: 784 18 51, 784 18 26

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA 1 ROK STUDIÓW
(16.7.2014)

Informujemy, że studenci przyjęci na 1 rok studiów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są zobowiązani do udziału w spotkaniu z opiekunem roku. Terminarz spotkań jest dostępny w załączonym pliku.

pobierz plik

Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż nowo przyjętych studentów
(14.7.2014)

UWAGA STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK!

W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu. Test ze znajomości przepisów BHP będzie przeprowadzany na spotkaniach z opiekunami roku, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.

pobierz skrypt

Nabór wniosków do konkursów
(22.7.2014)
Sz. P.
Nauczyciele akademiccy
zatrudnieni na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo,
 
Przypominam, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła w dniu 8 lipca 2014r. nabór wniosków do konkursów:
• MAESTRO 6 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
• HARMONIA 6- na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
• SONATA BIS 4- na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

kliknij, aby pobrać cały komunikat

Opłata za indeks i legitymację
(17.7.2014)

Informuję, że opłaty za indeks i legitymację w roku akademickim 2014/2015 należy wnosić na konto ogólne Uniwersytetu Medycznego. W dowodzie wpłaty proszę podać cel wpłaty (opłata za indeks i legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.

pobierz całość komunikatu

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015
(9.7.2014)

P.T.
Studenci
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,
informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2014/2015, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

pełna treść komunikatu

Informacja dla Kierowników i Koordynatorów
(3.7.2014)

Sz. P.

Kierownicy Zakładów i Katedr Koordynatorzy
przedmiotów realizujący zajęcia
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 będą kierowane do zakładów w których zatrudnieni są koordynatorzy przedmiotów. Koordynatorzy są odpowiedzialni za prawidłowe realizowanie wszystkich form zajęć w ramach przedmiotu, w tym także są zobowiązani do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach.
 
Informacja dla Pracowników i Studentów
(3.7.2014)

 

Zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą przygotowaną przez Duszpasterstwa Akademickie, która będzie wspólną inauguracją nowego roku akademickiego we Wrocławiu.
 
Pracownicy i studenci wrocławskich uczelni wyższych pragną rozpocząć nowy rok akademicki uroczystą Mszą Świętą. Środowiskowa inauguracja, która po raz pierwszy odbyła się w ubiegłym roku, potwierdza dążenie do integracji i współpracy akademickiej społeczności. Wielu pracowników naukowych chciałoby się spotkać na początku roku akademickiego na wspólnej modlitwie razem ze swoimi studentami.

kliknij, aby przeczytać pełną treść zaproszenia

Warsztaty głosowo-dykcyjne
(26.6.2014)
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, wychodzi z interesującą ofertą do pracowników naukowo-dydaktycznych wrocławskich uczelni. Specjaliści z zakresu impostacji głosu, dykcji i sztuki aktorskiej poprowadzą we wrześniu warsztaty głosowo-dykcyjne z elementami wystąpień publicznych.
 
Oferty pracy
(25.6.2014)

Studenci Uniwersytetu Medycznego – kierunek pielęgniarstwo

W związku z kończącym się rokiem akademickim i stojącym przed Państwem wyborem miejsc pracy, chcemy zainteresować Państwa naszą placówką. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oferuje miejsca pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na innych Oddziałach Szpitalnych. Dbamy o naszych pracowników, zapewniamy bardzo dobre warunki pracy oraz stabilne zatrudnienie i wynagradzanie

pobierz załącznik