INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA 1 ROK STUDIÓW
(16.7.2014)

Informujemy, że studenci przyjęci na 1 rok studiów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są zobowiązani do udziału w spotkaniu z opiekunem roku. Terminarz spotkań jest dostępny w załączonym pliku.

pobierz plik

Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż nowo przyjętych studentów
(14.7.2014)

UWAGA STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK!

W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu. Test ze znajomości przepisów BHP będzie przeprowadzany na spotkaniach z opiekunami roku, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.

pobierz skrypt

I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego
(19.9.2014)

Szanowni Państwo,

W dniach 3-4 listopada 2014 roku w Krakowie odbędzie się I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego - "Zdrowie Publiczne - od teorii do praktyki." 
Partnerem Kongresu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Miasto Kraków.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
(2.9.2014)

Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. - zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.
 
Informacja o terminach składania wniosków o:
1)        stypendium socjalnego;
2)        stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)        stypendium rektora dla najlepszych studentów;
zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.
 
Późniejszy termin składania wniosków nie będzie skutkował ograniczeniem prawa do utrzymania świadczeń, tj. stypendium zostanie przyznane na okres 9 miesięcy (od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015), z wyrównaniem od 1 października 2014 r.

X Konferecja Kardiologiczna
(1.9.2014)

Uprzejmie zapraszam i zachęcam do udziału w Konferencji Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego organizowanej przez Sekcję Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej PTK, która odbędzie się 3 października we Wrocławiu. Informacje w załączeniu.
 
Dr n. med. Izabella Uchmanowicz

Ubezpieczenie NNW i OC studentów i doktorantów w 2014/2015
(1.9.2014)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest w trakcie realizacji procedury przetargowej dotyczącej wyboru oferty ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów na rok. ak. 2014/2015. O wyborze oferenta oraz zakresie i warunkach ubezpieczenia poinformujemy Państwa po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.
Stypendium Ministra
(26.8.2014)

Listy rankingowe 5% najlepszych studentów do Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

 

kliknij, aby pobrać

Zaproszenie na warsztaty
(22.8.2014)
Zaburzenia mikroflory jelit i opóźniona alergia pokarmowa – potencjalne przyczyny chorób przewlekłych i cywilizacyjnych
 
Miejsce: Hotel Campanile
Ul. Jagiełły 7, Wrocław
Termin: 26.09.2014 (piątek); w godzinach 16:00-19:00

pobierz plakat

Nominacja prof. Dariusza Janczaka
(20.8.2014)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2014r. dr hab. Dariusz Jańczak, prof. nadzw., Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Serdecznie gratulujemy.

Nabór wniosków do konkursów
(22.7.2014)
Sz. P.
Nauczyciele akademiccy
zatrudnieni na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo,
 
Przypominam, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła w dniu 8 lipca 2014r. nabór wniosków do konkursów:
• MAESTRO 6 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
• HARMONIA 6- na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
• SONATA BIS 4- na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

kliknij, aby pobrać cały komunikat