INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA 1 ROK STUDIÓW
(16.7.2014)

Informujemy, że studenci przyjęci na 1 rok studiów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są zobowiązani do udziału w spotkaniu z opiekunem roku. Terminarz spotkań jest dostępny w załączonym pliku.

pobierz plik

Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż nowo przyjętych studentów
(14.7.2014)

UWAGA STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK!

W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu. Test ze znajomości przepisów BHP będzie przeprowadzany na spotkaniach z opiekunami roku, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.

pobierz skrypt

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału
(2.10.2014)

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału w grupie pomocniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 mandat.

Nagrody Naukowe im. Jana Steffena
(25.9.2014)
Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2015 roku przewidywane jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda jest przyznawana corocznie.
Wnioski o przyznanie nagrody im. Jana Steffena mogą zgłaszać: 

kliknij, aby pobrać całość komunikatu

Immatrykulacja
(25.9.2014)
    P.T.
   Studenci I lat w roku akademickim 2014/2015

   Zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm..): osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
   Zapraszam na uroczystość immatrykulacji, która odbędzie się 3 października 2014r. w Audytorium im. Jana Pawła II przy ul. Borowskiej 213.
I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego
(19.9.2014)

Szanowni Państwo,

W dniach 3-4 listopada 2014 roku w Krakowie odbędzie się I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego - "Zdrowie Publiczne - od teorii do praktyki." 
Partnerem Kongresu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Miasto Kraków.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
(2.9.2014)

Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. - zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.
 
Informacja o terminach składania wniosków o:
1)        stypendium socjalnego;
2)        stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)        stypendium rektora dla najlepszych studentów;
zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.
 
Późniejszy termin składania wniosków nie będzie skutkował ograniczeniem prawa do utrzymania świadczeń, tj. stypendium zostanie przyznane na okres 9 miesięcy (od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015), z wyrównaniem od 1 października 2014 r.

X Konferecja Kardiologiczna
(1.9.2014)

Uprzejmie zapraszam i zachęcam do udziału w Konferencji Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego organizowanej przez Sekcję Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej PTK, która odbędzie się 3 października we Wrocławiu. Informacje w załączeniu.
 
Dr n. med. Izabella Uchmanowicz

Ubezpieczenie NNW i OC studentów i doktorantów w 2014/2015
(1.9.2014)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest w trakcie realizacji procedury przetargowej dotyczącej wyboru oferty ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów na rok. ak. 2014/2015. O wyborze oferenta oraz zakresie i warunkach ubezpieczenia poinformujemy Państwa po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.
Stypendium Ministra
(26.8.2014)

Listy rankingowe 5% najlepszych studentów do Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

 

kliknij, aby pobrać