Aktualności

Pomoże w tworzeniu reguł kształcenia fizjoterapeutów
(23.2.2017)

Dr Anna Kołcz - Trzęsicka z Zakładu Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu WNoZ została powołana do Grupy Ekspertów ds. Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Sonata w wykonaniu naszego naukowca
(13.2.2017)

Projekt przygotowany przez dr. Kubę Ptaszkowskiego znalazł się w gronie dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata. Wspiera on projekty  badawcze realizowane przez rozpoczynających karierę naukowców.

Stypendia dla młodych naukowców
(10.2.2017)

Otwarto XII edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (do 35. roku życia). Dziekanaty Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przyjmują opisy przebiegu pracy naukowej.

Akredytacja na Pielęgniarstwie - spotkania
(9.2.2017)

Studenci i pracownicy kierunku pielęgniarstwo 24 lutego są zobowiązani przez dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu do udziału w spotkaniu z członkami komisji akredytacyjnej. Spotkanie zaplanowano w dwóch turach.

Położne Przyszłości poszukiwane
(2.2.2017)

Studenci Położnictwa zaproszeni do I edycji konkursu „Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”. Celem jest wyłonienie studenta wyróżniającego się znajomością nie tylko teorii, ale również jej praktycznego zastosowania.

Nagrody Ministra Zdrowia
(12.1.2017)

Do 10 lutego składać możemy wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych Ministra Zdrowia w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku.

Poród pod kontrolą
(8.1.2017)

Studentki z SKN Femini, wraz ze swymi opiekunkami, przygotowały warsztaty, w czasie których przyszłe położne i przyszli lekarze poznawali tajniki porodu fizjologicznego. Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć na specjalnych symulatorach.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów
(2.1.2017)

Naukowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ubiegający się o nagrodę Prezesa Rady Ministrów mogą składać wnioski w sekretariacie dziekanów (pok. 103). Termin upływa 11 stycznia 2017 r.

Prace licencjackie na pielęgniarstwie i położnictwie
(22.12.2016)

Zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, studenci piszący prace dyplomowe licencjackie na tych kierunkach są zobowiązani do przygotowania pracy kazuistycznej, czyli opartej o analizę przypadku.

Stypendium Rektora - decyzje
(15.12.2016)

Decyzje dotyczące Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu są do odbioru w pokoju nr 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.