OTWARTY NABÓR NA PARTNERA W CELU REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO WER
(26.6.2015)

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)

Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW w rankingu „Perspektyw”
(10.6.2015)

Informujemy, że na najnowszym rankingu uczelni publicznych publikowanym przez „Perspektywy” nasza Uczelnia zajęła wysokie 15 miejsce wśród wszystkich akademickich uczelni publicznych w Polsce. Równocześnie w dziedzinie „Pielęgniarstwo i Położnictwo 2015” zajęliśmy jeszcze lepsze, bo 6 miejsce w kraju, wyprzedzając wiele znamienitych wydziałów nauk o zdrowiu na uczelniach medycznych.

Informacja dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo
(8.6.2015)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu zaprasza wszystkich absolwentów studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim. Gwarantuje zatrudnienie dla każdego absolwenta obu kierunków, a także możliwość rozwoju zawodowego.

Kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, mgr Dorota Milecka, tel. (71) 733-11-95.

Zachęcamy do kontaktu, podejmowania pracy i zdobywania cennego doświadczenia zawodowego w największym szpitalu na Dolnym Śląsku.
 

dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Studentki II roku kierunku Położnictwo studia II stopnia
(1.6.2015)

Dn. 9.06.2015 o godz. 10.00 w sali 206 (WNoZ) odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji i struktury egzaminu dyplomowego magisterskiego.
Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej

dr n. med. Zdzisława Knihinicka-Mercik

Godziny wolne od zajęć
(28.5.2015)

Szanowni Państwo nauczyciele i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Na podstawie § 10 ust. 8 Regulaminu studiów ogłaszam godziny wolne od zajęć dla studentów w dniu 5 czerwca 2015r. w godz. 08:00 – 20:00

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanna Rosińczuk prof. nadzw.
Konferencja Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego
(18.5.2015)

W związku z organizowaną w dniach 19 - 20.05.2015r. przez Katedrę Zdrowia Publicznego i Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów konferencją „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”, zobowiązuję studentów kierunku Zdrowie Publiczne do obowiązkowego udziału

Zebranie wyborcze delegatów na VII kadencję
(18.5.2015)

P. T.
Pielęgniarki i położne
zatrudnione na WNoZ

           
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
           
uprzejmie proszę wzięcie udziału w zebraniu wyborczym delegatów na VII kadencję (2015 – 2019), które odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 r.
 
 

Zajęcia do wyboru
(13.5.2015)

W związku z koniecznością złożenia studentom propozycji zajęć do wyboru na kolejny rok akademicki 2015/16 dla II roku I stopnia na kierunkach: Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne, Dietetyka i Fizjoterapia; I roku II stopnia na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Dietetyka i Fizjoterapia oraz II roku II stopnia na kierunkach: Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia, proszę o składanie propozycji przedmiotów fakultatywnych na cały rok akademicki 2015/16 (na oba semestry) w nieprzekraczalnym terminie do

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY
(6.5.2015)

Nabór do wolontariatu w ramach współpracy z organizatorami Europejskiej Stolicy Kultury.
W ramach współpracy jest możliwość zaangażowania się w  organizację koncertu Andrea Bocelli i wrocławskiego projektu MOSTY."

Regulamin przyznawania nagród w UMW
(5.5.2015)

Uprzejmie informuję, że na Posiedzeniu Senatu w dnia 29 kwietnia został zatwierdzony REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W UMW. Wnioski o nagrody JM Rektora proszę, aby były przyjmowane w nieprzekraczalny terminie do dnia 12.06.2015r. tylko na nowych drukach.

Druk do pobrania