Godziny wolne od zajęć
(28.5.2015)

Szanowni Państwo nauczyciele i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Na podstawie § 10 ust. 8 Regulaminu studiów ogłaszam godziny wolne od zajęć dla studentów w dniu 5 czerwca 2015r. w godz. 08:00 – 20:00

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanna Rosińczuk prof. nadzw.
Konferencja Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego
(18.5.2015)

W związku z organizowaną w dniach 19 - 20.05.2015r. przez Katedrę Zdrowia Publicznego i Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów konferencją „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”, zobowiązuję studentów kierunku Zdrowie Publiczne do obowiązkowego udziału

Zebranie wyborcze delegatów na VII kadencję
(18.5.2015)

P. T.
Pielęgniarki i położne
zatrudnione na WNoZ

           
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
           
uprzejmie proszę wzięcie udziału w zebraniu wyborczym delegatów na VII kadencję (2015 – 2019), które odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 r.
 
 

Zajęcia do wyboru
(13.5.2015)

W związku z koniecznością złożenia studentom propozycji zajęć do wyboru na kolejny rok akademicki 2015/16 dla II roku I stopnia na kierunkach: Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne, Dietetyka i Fizjoterapia; I roku II stopnia na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Dietetyka i Fizjoterapia oraz II roku II stopnia na kierunkach: Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia, proszę o składanie propozycji przedmiotów fakultatywnych na cały rok akademicki 2015/16 (na oba semestry) w nieprzekraczalnym terminie do

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY
(6.5.2015)

Nabór do wolontariatu w ramach współpracy z organizatorami Europejskiej Stolicy Kultury.
W ramach współpracy jest możliwość zaangażowania się w  organizację koncertu Andrea Bocelli i wrocławskiego projektu MOSTY."

Regulamin przyznawania nagród w UMW
(5.5.2015)

Uprzejmie informuję, że na Posiedzeniu Senatu w dnia 29 kwietnia został zatwierdzony REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W UMW. Wnioski o nagrody JM Rektora proszę, aby były przyjmowane w nieprzekraczalny terminie do dnia 12.06.2015r. tylko na nowych drukach.

Druk do pobrania

Tematyka prac licencjackich i magisterskich na rok akademicki 2015/2016
(27.4.2015)

Szanowni Państwo,
 
w związku z koniecznością przedstawienia studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu, na podanych niżej kierunkach studiów, propozycji tematów prac dyplomowych licencjackich
i magisterskich na rok akademicki 2015/2016, zwracam się z uprzejma prośbą o podanie tematów lub problematyki, z którą studenci mogliby się zapoznać dokonując wyboru tematów prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.

XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne
(27.4.2015)

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIV Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 17 i 18 września 2015 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, pod hasłem: Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka.

Wykład dla studentów i absolwentów pt. „Odpowiednia porcja”
(23.4.2015)
Pismo Prorektora ds. Nauki ws. regulaminu nagród
(22.4.2015)