Informacje dotyczące ankiety SONA
(23.1.2015)

Informujemy, że termin składania Ankiet SONA do Dziekanatu WNoZ (pok. 203) przez studentów upływa z dniem 10.02.2015 r.

Po tym terminie ankiety nie będą przyjmowane.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej

Termin składania prac dyplomowych
(22.1.2015)

Sz. P.
Studenci wszystkich kierunków
Promotorzy prac dyplomowych
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem składania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu, wyznaczam następujące terminy składania prac:

  • na kierunku fizjoterapia - prace licencjackie i magisterskie: do dnia 8.05.2015 r.
  • na pozostałych kierunkach - prace licencjackie i magisterskie: do dnia 16.05.2015 r.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej
Ostateczny termin dostarczenia planów zajęć
(19.1.2015)

Sz. P. Opiekunowie lat wszystkich kierunków i lat studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się początkiem nowego semestru roku akademickiego 2014/15 przypominam, że zgodnie z Regulaminem Studiów plan zajęć dydaktycznych na każdym z kierunków powinien zostać opublikowany do wiadomości studentów z wyprzedzeniem dwutygodniowym.

W związku z tym uprzejmie proszę o dostarczenie do Kierownika Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 r. plików (w formacie Word lub Excel) z ustalonym podziałem zajęć, celem opublikowania ich na stronie internetowej Wydziału.

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
(19.1.2015)
Harmonogram składania kart zaliczeniowych i egazminacyjnych
(14.1.2015)

W związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną wyznaczam harmonogram składania kart zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla wszystkich kierunków i lat studiów Wydziału nauk o Zdrowiu:

  • karty zaliczeniowe – nie później niż do dnia 27.01.2015r.
  • karty egzaminacyjne - nie później niż do dnia 17.02.2015r.

 

» pobierz harmonogram

XII edycja Konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”
(9.1.2015)

Szanowni Państwo

W imieniu JM Rektora chciałam zaprosić absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2013/2014, do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”. Tegoroczna edycja dotyczy zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian. Jak co roku najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi.

Obóz innowacji
(19.12.2014)

W związku z realizacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, nawiązując do informacji przekazanej na Radzie Wydziału chciałabym zaprosić Państwa do uczestnictwa w 5 dniowych Obozach Innowacji, które odbędą się w Karpaczu w dniach 12-16.01.2014.

Studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo I stopnia piszący prace dyplomowe w roku akademickim 2014/2015
(9.12.2014)

Szanowni Państwo;
W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury akceptacji pracy dyplomowej stanowiącej podstawę ukończenia studiów proszę o zapoznanie się z wytycznymi pisania prac dyplomowych licencjackich zamieszczonymi w zakładce "regulaminy egzaminów.

Prodziekan ds. Studentów dr Piotr Karniej

Zamknięcie Dziekanatów kierunkowych
(5.12.2014)

Ze względu na przygotowania do wprowadzenia nowego systemu obsługi studentów Dziekanaty kierunkowe będą zamknięte w środę 10 grudnia 2014. W związku z powyższym Dziekanaty będą czynne w poniedziałek 15 grudnia w godz. 10.00-14.00.

Prodziekan ds. Studentów dr Piotr Karniej

Wybory uzupełniające do Senatu UMW w grupie studentów
(4.12.2014)

Szanowni Studenci, informujemy że trwa procedura wyborcza wyborów uzupełniających do Senatu Uczelni. Kandydować mogą wszyscy studenci UMW. Terminarz wyborczy: 4 - 9.12.2014 - Rejestracja i zgłaszanie kandydatów w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojciecha z Brudzewa); 15.12.2014 - Wywieszenie list kandydatów; 16.12.2014 - Wybory.
Proszę studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu o zgłaszanie kandydatur, a następnie o aktywny udział w procedurze wyborczej.