Wirtualny dziekanat
(2.10.2015)

Od października tego roku uruchomiona została aplikacja Wirtualna Uczelnia - moduł Studenta/Doktoranta. Program jest jeszcze na etapie dostosowywania i poszczególne elementy będą pojawiać się sukcesywnie.

UWAGA!
(1.10.2015)

Począwszy od roku akademickiego 2015/16, Dziekanaty Uczelni nie prowadzą spraw związanych z ubezpieczeniem NNW i OC studentów i doktorantów. Do ubezpieczenia można przystąpić od dnia 1.10.2015 od godz. 12.00 za pośrednictwem strony internetowej www.ugs-unimedwr.pl
 
Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu elektronicznej rejestracji oraz pytania nt. ubezpieczeń należy zgłaszać do:
 

Ważne informacje o ubezpieczeniach dla studentów
(30.9.2015)

Dziekanaty poszczególnych wydziałów nie prowadzą od roku akademickiego 2015/16 żadnych spraw związanych z ubezpieczeniem NNW i OC studentów i doktorantów.

Immatrykulacja
(25.9.2015)

Studenci I roku,

Uprzejmie informujemy, że uroczystość immatrykulacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędzie się 16 października 2015r.
Proszę o uważane zapoznanie się z harmonogramem immatrykulacji.

Przewodnik dla nowych studentów
(25.9.2015)

Szanowni studenci I roku;
W celu ułatwienia Państwu adaptacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu opracowaliśmy krótki przewodnik, który umożliwi Państwu zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy załatwianiu spraw związanych ze studiami.
Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej
 

Ubezpieczenie NNW i OC
(24.9.2015)

Szanowni Studenci,
Wraz z nowym rokiem akademickim, została wybrana w wyniku przetargu publicznego firma ubezpieczeniowa STU ERGO HESTIA.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
(24.9.2015)

Szanowni Studenci,
informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora został ustalony na 20 października 2015 r.

15 października mija termin składania wniosków o stypendia
(9.9.2015)

O stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce ubiegać się mogą zarówno studenci, jak i doktoranci. Od tego roku przyznawać je będzie Minister Zdrowia. Wnioski składać należy w swoich dziekanatach.

Oferty pracy dla absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa i zdrowia publicznego
(6.8.2015)

NZOZ Przychodnia Kosmonautów Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 35, członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW, nawiąże współpracę z: pielęgniarką, położną, absolwentem studiów I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne (w charakterze pracownika recepcji).

Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 roku
(30.7.2015)

Informuję, że trwają prace związane z planowaniem realizacji służby przygotowawczej w 2016 r. w poszczególnych korpusach. W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m.in. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna.

Uruchomienie szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń - lipiec 2016 r. będzie możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby ochotników.