Informacja dla studentów 3 roku fizjoterapii i rat. med. I stopnia
(21.11.2014)

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wyboru promotora pracy dyplomowej, przypominam że kwestie wyboru promotora reguluje par. 37 Regulaminu Studiów. Zgodnie z pkt. 2 promotorem pracy licencjackiej może być tylko nauczyciel akademicki co najmniej z tytułem magistra. Recenzentem pracy licencjackiej musi być nauczyciel akademicki w stopniu co najmniej doktora.

Przywrócenie godzin otwarcia Biblioteki na Wydziale Nauk o Zdrowiu
(21.11.2014)

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Biblioteki Głównej UMW informuję, że Filia Nr 3 Biblioteki Głównej - Biblioteka na Wydziale Nauk o Zdrowiu od dnia 18.11.2014 jest czynna wg godzin sprzed zmiany, tj. poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00 oraz w soboty: 9.00 - 14.00.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej

Godziny dziekańskie
(20.11.2014)

Na podstawie § l0 pkt. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w związku z uroczystym dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu, ogłaszam na dzień 28 listopada 2014 r. od godz. 9.00 do końca dnia pracy godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Równocześnie ogłaszam w tym dniu godziny dziekańskie dla wszystkich studentów studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu w godzinach 10.00- 14.00.

Proszę nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w szczególności członków Rady Wydziału oraz promotorów prac dyplomowych studentów kończących studia o udział w uroczystości dyplomatorium.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadz.

pismo

Termin złożenia tematów prac licencjackich
(19.11.2014)

Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu
studenci III roku studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne

Szanowni Państwo;
W związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 167a stanowi: „Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.” wyznaczam termin złożenia w dziekanacie tematów prac licencjackich: do 01 grudnia 2014 r.

pismo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - Iicencjacką
(19.11.2014)

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską - Iicencjacką z zakresu opieki nad chorym z chorobą Alzheimera przygotowaną w roku akademickim 2014/2015.

W załączeniu
- informacja o konkursie
- regulamin

Zaproszenie na spotkanie Koła
(18.11.2014)

Studenckie Koła Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego zaprasza na spotkanie w czwartek o godz: 15:00 w sali nr 6.

Informacja w sprawie zgody Komisji Bioetycznej do prac dyplomowych
(14.11.2014)

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie ewentualnego obowiązku uzyskiwania przez studentów zgód Komisji Bioetycznej na prowadzenie prac dyplomowych z udziałem pacjentów, wyjaśniam że Komisja Bioetyczna rozpatruje wnioski w sprawie eksperymentów medycznych, o których mowa w art. 21 - 29 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a sam eksperyment musi być prowadzony przez lekarza.

Zgody na wgląd w dokumentację medyczną pacjentów
(7.11.2014)

W związku z rozpoczęciem realizacji zajęć praktycznych w szpitalach, a także ze względu na potrzebę prowadzenia badań związanych z przygotowaniem kazuistycznych prac dyplomowych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, proszę o składanie wniosków o wgląd w dokumentację medyczną pacjentów szpitali we właściwym dziekanacie kierunkowym w terminie do dnia 21 listopada 2014r. Wnioski te po akceptacji Dziekana zostaną wysłane zbiorczo, bezpośrednio do dyrektorów szpitali.

Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu
(7.11.2014)

Dziekan Wydziału informuje, że w dniu 28 listopada 2014r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczystość dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/14. Prosimy wszystkich absolwentów o zgłoszenie chęci udziału w dyplomatorium do właściwego dziekanatu kierunkowego w terminie do 21 listopada 2014r. Na podstawie zgłoszeń przygotowana zostanie lista dyplomantów i zarezerwowane zostanie miejsce w Auli Leopoldina.

Informacja dot. ankiety SONA
(3.11.2014)

Uprzejmie przypominam o obowiązku wypełnienia przez studentów odbywających zajęcia w Państwa Katedrach i Zakładach ankiety SONA (zgodnie z Uchwałą Senatu we Wrocławiu nr 1160 z dnia 28 maja 2012r.). W oczekiwaniu na wdrożenie e-Dziekanatu, w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 proszę o rozdanie podczas ostatnich zajęć jedynie papierowej wersji ankiety SONA (takiej jak w ubiegłym semestrze).