Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 roku
(30.7.2015)

Informuję, że trwają prace związane z planowaniem realizacji służby przygotowawczej w 2016 r. w poszczególnych korpusach. W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m.in. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna.

Uruchomienie szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń - lipiec 2016 r. będzie możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby ochotników.

Rządowy Program „Studia dla Wybitnych”
(24.7.2015)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło rządowy program „Studia dla wybitnych”, dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Rząd RP chce sfinansować ich edukację pod warunkiem, że wrócą następnie do Polski. Ustawa, dzięki której będzie możliwe wspieranie zagranicznej edukacji najlepszych, została już podpisana przez Prezydenta RP.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu PO WER
(22.7.2015)

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015, na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Informacja w sprawie stypendium Ministra dla wybitnie uzdolnionych studentów
(20.7.2015)

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacja dla studentów 1 rok studiów - Stypendium Fundacji Edukacji Międzynarodowej
(10.7.2015)

Informujemy, że studenci zakwalifikowani na 1 rok studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, pochodzący z małych miejscowości w województwie dolnośląskim, którzy uzyskali dobre wyniki maturalne, mogą ubiegać się o stypendium pomostowe Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Udzielane są stypendia do kwoty 5000 zł i pozwalają na sfinansowanie pobytu w mieście akademickim. Szczegóły dostępne są w załączonym pliku.

Informacja dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo
(8.7.2015)

EMC Instytut Medyczny SA, największy w Polsce właściciel szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje chętnych do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Pielęgniarki POZ.

Szczegóły dostępne są w załączonym komunikacie

OTWARTY NABÓR NA PARTNERA W CELU REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO WER
(26.6.2015)

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)

Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW w rankingu „Perspektyw”
(10.6.2015)

Informujemy, że na najnowszym rankingu uczelni publicznych publikowanym przez „Perspektywy” nasza Uczelnia zajęła wysokie 15 miejsce wśród wszystkich akademickich uczelni publicznych w Polsce. Równocześnie w dziedzinie „Pielęgniarstwo i Położnictwo 2015” zajęliśmy jeszcze lepsze, bo 6 miejsce w kraju, wyprzedzając wiele znamienitych wydziałów nauk o zdrowiu na uczelniach medycznych.

Informacja dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo
(8.6.2015)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu zaprasza wszystkich absolwentów studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim. Gwarantuje zatrudnienie dla każdego absolwenta obu kierunków, a także możliwość rozwoju zawodowego.

Kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, mgr Dorota Milecka, tel. (71) 733-11-95.

Zachęcamy do kontaktu, podejmowania pracy i zdobywania cennego doświadczenia zawodowego w największym szpitalu na Dolnym Śląsku.
 

dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Studentki II roku kierunku Położnictwo studia II stopnia
(1.6.2015)

Dn. 9.06.2015 o godz. 10.00 w sali 206 (WNoZ) odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji i struktury egzaminu dyplomowego magisterskiego.
Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej

dr n. med. Zdzisława Knihinicka-Mercik