Godziny dziekańskie
(30.10.2014)

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza w dniu 31 października 2014 r. godziny dziekańskie od godz. 12.00 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.

Pismo

Informacja nt. terminu składania tematów prac licencjackich dla studentów III roku studia I stopnia na kierunkach położnictwo i pielęgniarstwo
(28.10.2014)
Nauczyciele akademiccy prowadzący nauczanie na kierunkach pielęgniarstwo i połoznictwo
(21.10.2014)

Zgodnie z poleceniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w oparciu o standardy kształcenia dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prace licencjackie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo mogą być tylko pracami kazuistycznymi (studium przypadku z procesem pielęgnowania). Promotorem takiej pracy może być tylko nauczyciel akademicki z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki i/lub położnej.

PROJEKT BROKERZY INNOWACJI
(15.10.2014)

Szanowni Państwo,

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału
(15.10.2014)

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału w grupie pomocniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 mandat.

Komunikat dla nauczycieli prowadzących kształcenie na kierunku Położnictwo
(15.10.2014)

P.T.
Nauczyciele
prowadzący kształcenie na kierunku położnictwo
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,
w związku z akredytacją programową na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu, która odbędzie się w dniu 20 października 2014 r., proszę o uczestnictwo w spotkaniu z członkami komisji akredytacyjnej. Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 13:30 w sali nr 14 przy ul. Bartla 5.

Komunikat dla studentów kierunku położnictwo
(15.10.2014)

P.T.
Studenci kierunku położnictwo
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,
w związku z akredytacją programową na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu, która odbędzie się w dniu 20 października 2014 r., proszę o uczestnictwo w spotkaniu z członkami komisji akredytacyjnej. Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 12:30 w sali nr 14 przy ul. Bartla 5.

Przeniesienie Rady Wydziału
(15.10.2014)
Członkowie
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,
W związku z zaplanowaną na 20 i 21 października 2014 r. wizytą Komisji Akredytacyjnej PKA niniejszym informuję, że posiedzenie Rady Wydziału zostaje przeniesione na dzień 28 października 2014 r. na godz. 12.00 (sala wykładowa nr 115).

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Rosińczuk prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Położnictwo I stopnia I rok I sem. grupa D
(13.10.2014)

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy Opieki Położniczej z dnia 15.10.2014 zostają przeniesione na 14.10.2014 (5 godz.) w godz. 7:30-9:15 oraz 11:15-13:15.

mgr Małgorzata Pałczyńska

Komunikat dla Studentów
(10.10.2014)

Zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego można dokonać w Dziekanatach kierunkowych do 15 października 2014 r.

Studenci, którzy nie dokonają zapisu w wyznaczonym terminie zostaną losowo, decyzją Dziekana, skierowani na zajęcia, do grup w których nie zbierze się wymagana liczba chętnych.

Z poważaniem
Dr Piotr Karniej
Prodziekan ds. Studentów