Aktualności

14 lutego uroczystość inaugurująca obchody 70-lecia UMW
(23.1.2020)

Wspólnie zainaugurujemy rok obchodów 70-lecia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uroczystość zaplanowano 14 lutego 2020r. w Auli Leopoldina. Po raz pierwszy wręczymy wówczas nagrody im. prof. Wiktora Brossa.

Nagrody Rektora wręczone
(28.1.2020)

Podziękowania i słowa uznania usłyszeli uczestnicy uroczystego posiedzenia Rady dyscypliny nauki o zdrowiu. W czasie spotkania wręczono Nagrody Rektora. Doceniono nie tylko osiągnięcia naukowe, ale też pracę dydaktyczną i organizacyjną.

Prof. Izabella Uchmanowicz w składzie Rady Dyrektorów ENRF
(21.1.2020)

Prof. Izabella Uchmanowicz z Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego została wybrana do składu Rady Dyrektorów ENRF (Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie) na nową kadencję 2020-2022. 

28-29.01 zajęcia według planu poniedziałkowego
(15.1.2020)

W związku z zarządzeniem 99/XV R/2019 Rektora UMW z dnia 9.07.2019 przypominam wszystkim studentom i nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Zdrowiu, że zajęcia w dniach 28 - 29.01.2020 odbywają się według planów zajęć z poniedziałku.

Ewaluacja 2017-2020 - co już wiemy?
(14.1.2020)

Pracownicy Biblioteki Głównej UMW przygotowali kompilację znanych na dziś informacji z zakresu publikacji w kontekście ewaluacji. Warto podkreślić, że dotyczy ona lat 2017-2020 i będzie przeprowadzona po raz pierwszy na nowych zasadach w 2021r.

Studenci nagrodzeni na konferencji chirurgicznej
(14.1.2020)

Studenci naszej uczelni z SKN Specjalności Zabiegowych działającego przy IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym zdobyli nagrody podczas w I Ogólnopolskiej Konferencji "Powikłania i Niepowodzenia w Chirurgii".

Kurs nowatorskiego leczenia raka jajnika
(9.1.2020)

Klub Młodych Ginekologów Onkologów zaprasza do udziału w kursie „Anatomical aspects of the cytoreductive ovarian cancer surgery for young gynecologist oncologist”, który odbędzie się w dniach 28-29 lutego 2020 roku.

Nagroda za osiągnięcie medyczne w USK w 2019 roku
(8.1.2020)

Takie wyróżnienie przyznamy po raz pierwszy w historii. Do 17 stycznia 2020 zgłaszać można kandydatów do Nagrody im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcie medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 2019.

Złota Synapsa po raz piąty dla naszych naukowców
(16.12.2019)

Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego został nagrodzony Złotą Synapsą 2019 za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej autorstwa naukowców pracujących w Polsce.

O ewaluacji jakości badań naukowych
(10.12.2019)

Polecamy uwadze artykuł prof. Adama Szelaga, który podzielił się ze społecznością naszej uczelni rozważaniami w kontekście zmian w zasadach ewaluacji wprowadzonych wraz z tak zwaną Ustawą 2.0.