Aktualności

Informacja dla słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych
(27.3.2020)

Komunikat dotyczący dalszej realizacji kształcenia podyplomowego na WNoZ w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w kontekście COVID-19.

Apel Władz Dziekańskich WNoZ w sprawie elearningu
(23.3.2020)

Apel Władz Dziekańskich skierowany do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, dotyczący prac nad systemem elearningu i krytycznych wiadomości dotyczących działań władz.
 

Komunikat o zasadach kształcenia zdalnego na WNoZ
(20.3.2020)

Zasady kształcenia zdalnego, które obowiązywać będzą wszystkich nauczycieli i studentów WNOZ. 

 

Prośba o kontakt z prowadzącymi zajęcia z języków obcych
(18.3.2020)

Studium Języków Obcych prosi starostów poszczególnych lat i kierunków, którzy są w trakcie lektoratów z języków obcych, o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia w celu uzgodnienia formy tych zajęć.

Wolontariat będzie uznany za praktykę zawodową
(16.3.2020)

Wszyscy studenci, którzy w tym trudnym okresie angażują się w pracę wolontariacką na rzecz systemu ochrony zdrowia, mogą liczyć na uznanie w tym trybie praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów. 

Podziękowania za udział w wyborach
(13.3.2020)

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Joanna Rosińczuk składa podziękowania wszystkim, dzięki którym udało się zamknąć wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Nauk o Zdrowiu w jednej turze.

USK szuka wolontariuszy
(13.3.2020)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny prosi o pomoc wszystkich studentów, którzy mogliby wesprzeć szpital w działaniu w najbliższych tygodniach. Część zadań związana będzie z pacjentami, ale część dotyczyć ma pracy organizacyjnej.

Informacja dla studentów UMW
(12.3.2020)

P.o. rektora prof. Piotr Ponikowski oraz Prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel wystosowali list do studentów uczelni, zapewniając, że w najbliższych dniach wypracowane zostaną rozwiązania w związku z konsekwencjami wstrzymania zajęć.

Prośba w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych
(10.3.2020)

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko - Dziekańskiego w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych, Dziekan WNoZ zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów studentów z dziekanatami kierunkowymi do minimum.

O dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu
(8.3.2020)

Tym razem to studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu spotkali się z p.o. rektora UMW prof. Piotrem Ponikowskim, by porozmawiać o swoich pomysłach i propozycjach zmian w dydaktyce. Spotkanie koordynowane było przez Wydziałowy Samorząd Studentów.