Aktualności

Domy studenckie - decyzja o zamknięciu
(26.5.2020)

Po dokładnej analizie wytycznych ministerialnych, zaleceń uczelnianego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz sytuacji epidemicznej i nakładanych przez nią na uczelnię obowiązków zdecydowano o zamknięciu akademików.

Komunikat w sprawie wniosków
(28.5.2020)

W związku z przesyłaniem przez Państwa studentów licznych wniosków w różnych sprawach bezpośrednio na adresy e-mailowe dziekanów,  dr Piotr Karniej przypomina o kierowaniu korespondencji do osób odpowiedzialnych za dany kierunek. 

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Wsparcie psychologiczne dla studentów
(13.5.2020)

Katedra i Klinika Psychiatrii UMW oferuje program wsparcia w czasie pandemii skierowany do studentów wrocławskich uczelni. Z bezpłatnej porady skorzystać może każdy. Wystarczy się wcześniej zgłosić telefonicznie lub mejlowo.

Informacja odnośnie praktyk
(8.5.2020)

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowało dla studentów szczegółową instrukcję dotyczącą sposbu realizacji praktyk w obecnej sytuacji epidemicznej.

Zarządzenia Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych
(8.5.2020)

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wydała zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu egzaminów dyplomowych oraz w sprawie zawieszenia praktycznego egzaminu dyplomowego na studiach 2 stopnia na pielęgniarstwie i położnictwie.

Odpowiedzi Kolegium Dziekańskiego na pytania studentów
(8.5.2020)

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowało odpowiedzi na pytania zadane przez studentów WNOZ w związku z aktualną sytuacją. Listę pytań i odpowiedzi znaleźć można poniżej.

Życzenia na Dzień Pielęgniarki i Położnej
(5.5.2020)
Najlepsze życzenia wszystkim Pielęgnarkom i Położnym, w imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu składa Dziekan WNoZ prof. dr hab. Joanna Rosińczuk. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.
Zasady przeprowadzania egzaminów online
(27.4.2020)

Dziekani przygotowali wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów online. Na całej uczelni, jeśli zajdzie taka konieczność, obowiązywał będzie jednolity system przeprowadzania zdalnych egzaminów.

Nowoczesny e-learning na ratownictwie medycznym
(24.4.2020)

Wdrożone rok temu na WNoZ nowe rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w Zakładzie Ratownictwa Medycznego świetnie sprawdziły się  w czasie pandemii i zostały docenione przez studentów.