Komitet Naukowy obchodów

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Rosińczuk - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Członkowie:
prof. dr hab. Tomasz Szydełko - Prodziekan ds. Nauki 
prof. Dr hab. Dariusz Janczak - Prodziekan ds. Rozwoju
dr Piotr Karniej - Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw.
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
dr hab. Bożena Regulska Ilow, prof. nadzw.
dr hab. Beata Jankowska-Polańska
dr Ewa Kuriata-Kościelniak
dr Jacek Smereka
dr Jolanta Kolasińska
dr Elżbieta Kawecka-Janik

Przewodnicząca Komitetu Naukowego powołana została uchwałą 68/11/2016-2020 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 15.11.2016. Członkowie powołani zostali decyzją Dziekana.