Złota Odznaka Honorowa Uczelni

 1. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw. - Kierownik Katedry Fizjoterapii

 2. dr Anna Felińczak - Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania

 3. dr Jacek Smereka - Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego

 4. dr Jolanta Grzebieluch - Adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania

Srebrna Odznaka Honorowa Uczelni

 1. lek. Marek Brodzki - emerytowany wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

Statuetka Honorowa „Serce Wydziału Nauk o Zdrowiu”

 1. Bogdan Cywiński - Były pracownik Federalnego Ministerstwa Pracy Republiki Federalnej Niemiec, opiekun projektu podnoszenia kompetencji studentów WNOZ w Berlinie

 2. prof. dr hab. Marek Ziętek - Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 3. Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 4. dr Paweł Wróblewski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Statuetka „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Zdrowiu”

 1. prof. dr hab. Joanna Rosińczuk - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 2. prof. dr hab. Tomasz Szydełko - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

 3. prof. dr hab. Dariusz Janczak - Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu

 4. dr Piotr Karniej - Prodziekan ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

 5. prof. dr hab. Piotr Ponikowski - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Chorób Serca na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 6. prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień - Emerytowana kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu

 7. prof. dr hab. Irena Choroszy-Król - Kierownik Zakładu Nauk Podstawowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 8. prof. dr hab. Jerzy Zalewski - Kierownik Katedry Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 9. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu Dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 10. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw. - Kierownik Katedry Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 11. dr hab. Dorota Diakowska - Adiunkt w Zakładzie Chorób Układu Nerwowego

 12. mgr Grażyna Rosienkiewicz - Emerytowany Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu

 13. mgr Dominika Dębowa - Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu

 14. dr Anna Kołcz - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Jakości Kształcenia, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 15. dr Bożena Bogut - Wykładowca w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii

 16. dr Monika Przestrzelska - Adiunkt w Zakładzie Ginekologii i Położnictwa

 17. dr Ewa Kuriata-Kościelniak - St. Wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, Przewodnicząca Zespołu Programowego ds. Zdrowia Publicznego, Senator Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 18. mgr Anna Pacula - Pracownik administracji, Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

 19. mgr Joanna Pacula - Pracownik administracji, sekretarka dziekana i prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu

 20. dr Wojciech Laber - Kierownik Zakładu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 21. dr Izabela Witczak - Kierownik Zakładu Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 22. dr Jolanta Kolasińska - Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa

 23. dr Elżbieta Kawecka-Janik - Kierownik Zakładu Położnictwa Praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 24. dr Stanisław Manulik - Adiunkt w Zakładzie Chorób Układu Nerwowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 25. dr Krzysztof Aleksandrowicz - Adiunkt w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii

Statuetka „Przyjaciel Wydziału Nauk o Zdrowiu”

 1. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy - Prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 2. prof. dr hab. Jacek Szepietowski - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 3. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel - Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 4. prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko - Dziekan Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 5. prof. dr hab. Halina Grajeta - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 6. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska - Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 7. prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska - Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 8. Iwona Janus - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 9. Elżbieta Urban - Zastępca Kanclerza – Kwestor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 10. Katarzyna Błasiak - Zastępca Kanclerza ds. zarządzania administracją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 11. Jacek Czajka - Zastępca kanclerza ds. logistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 12. Elżbieta Oleksak - Zastępca kwestora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 13. Renata Sławińska - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 14. Iwona Mielczarek-Kawałko - Prezes Zarządu, NZOZ Przychodnia Kosmonautów Sp. z o.o. we Wrocławiu

 15. Ewa Dziwulska - Zastępca kwestora Uniwersytu Medycznego we Wrocławiu

 16. Dariusz Sapota - Wydawnictwo MedPharm Polska Sp.zo.o.

 17. Piotr Wieczorek - Fly on The Cloud

 18. Ryszard Bąk - Prezes Zarządu, firma BAK

 19. dr Piotr Pobrotyn - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 20. Uwe Bensch - Dyrektor przedstawicielstwa dyplomatycznego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

 21. dr Bartosz Uchmanowicz - Właściciel, Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu

 22. Anna Knotz - dyrektor Oddziału we Wrocławiu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Ubezpieczenia S.A.

 23. dr Iwona Mazur - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

 24. dr hab. Andrzej Mariusz Fal, prof. nadzw. - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

 25. Joanna Furtak-Pobrotyn - właściciel CITODENT Sp.zo.o. we Wrocławiu

 26. dr Dariusz Lewera - kierownik Działu Promocji Naukowej w firmie MERZ Pharmaceuticals

 27. inż. Wiesław Zawada - Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 28. Krzysztof Suszek - Prezes Zarządu Fundacji Misja Medyczna

 29. dr Aureliusz Kosendiak - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 30. Bartosz Hajncz - Prezes Zarządu Klastra „Innowacyjna Medycyna”

 31. dr Wojciech Tański - Dyrektor – Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 32. dr hab. Robert Ślusarz - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 33. prof. Piotr Wrzecionarz - Prezes Zarządu TÜVPOL Sp.zo.o.

 34. Daniel Cywiński - Opiekun projektu podnoszenia kompetencji studentów WNOZ w Berlinie

 35. Tom Cywiński - Opiekun projektu podnoszenia kompetencji studentów WNOZ w Berlinie

 36. Oliver Cywiński - Opiekun projektu podnoszenia kompetencji studentów WNOZ w Berlinie