Aktualności

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(25.2.2021)

Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: OZDROWIEŃCY (z zakażeniem potwierdzonym testem PCR) nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym.
Podobnie osoby SZCZEPIONE nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym (o ile kontakt miał miejsce PO MINIMUM 7 DNIACH OD PRZYJĘCIA DRUGIEJ DAWKI). Takie osoby nadal powinny zgłaszać kontakt za pomocą formularzy w linkach poniżej, bo sytuacja epidemiczna Uczelni wymaga stałego monitorowania.

Miej wpływ na jakość kształcenia - ankieta SONA
(22.2.2021)

Do piątku 26 lutego przedłużony został okres, w którym można wziąć udział w studenckiej ocenie nauczycieli akademickich. Linki do ankiet przesyłają osoby prowadzące zajęcia do starostów grup/roku. 

Aktualizacja danych na stronie WNoZ
(26.2.2021)

Przypominamy o konieczności zweryfikowania i zaktualizowania przez pracowników WNoZ informacji na temat struktury organizacyjnej jednostek opublikowanych na stronie: https://www.wnoz.umed.wroc.pl/struktura.

"Wrocławska Magnolia" zakwitnie już po raz XVIII
(25.2.2021)

Nawet 10 tys. zł. może otrzymać laureat konkursu "Wrocławska Magnolia"- na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. 

Raport NIZP-PZH o sytuacji zdrowotnej Polaków
(25.2.2021)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny obublikował najnowszy raport o stanie zdrowia ludności Polski za 2020 rok. Zamiszczono w nim m.in. dodatkowy rozdział poświęcony epidemii COVID-19.

Newsletter Stowarzyszenia ASPHER
(25.2.2021)

Najnowszy numer newlettera Stowarzyszenia ASPHER, którego członkiem jest WNoZ, jest już do pobrania. WNoZ jest jedną z ponad 140 instytucji kształcących w zakresie zdrowia publicznego z całego świata, skupionych wokół Stowarzyszenia.

Wsparcie rozwoju naukowego wybitnych studentów
(24.2.2021)

„Najlepsi z najlepszych! 4.0” to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierający rozwój naukowy wybitnych studentów. Uczestnicy otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

Wsparcie dla wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”
(24.2.2021)

Wystartował projekt wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

Oświadczenie dla studentów w związku z COVID-19 - ważne
(23.2.2021)

Oświadczenie dla studentów UMW dotyczące zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i zaleceniami umieszczonymi na stronie UMW odnośnie zmodyfikowanych zaleceń prowadzenia zajęć oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

Terminy składania prac dyplomowych
(23.2.2021)

W roku akademickim 2020/2021 prace dyplomowe licencjackie oraz magisterskie (wraz z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów) należy złożyć w dziekanacie kierunkowym do 28 maja 2021 roku.