Aktualności

Granty Krajowej Izby Fizjoterapeutów
(19.3.2019)

Krajowa Izba Fizjoterapeutów uruchomiła system grantowy dla fizjoterapeutów przyczyniających się do rozwoju nauki. Pierwszy nabór wniosków odbywa się od dnia 1 maja 2019 roku, a następnie będzie powtarzany co kwartał.

Rada Doskonałości Naukowej
(15.3.2019)

Prof. Anna Wiela-Hojeńska oraz prof. Dariusz Wołowiec są kandydatami UMW do Rady Doskonałości Naukowej. O wyborze członków gremium zdecyduje ogólnopolskie głosowanie. Do 1 kwietnia trzeba zweryfikować możliwość wzięcia w nim udziału.

Decision making relating rationing and missed care
(12.3.2019)

W dniach 21 – 22 lutego br. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się międzynarodowy warsztat organizowany w ramach projektu badawczego „RANCARE Rationing – Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem”.

Debata mniej cukru, więcej uśmiechu
(7.3.2019)

Debata ekspertów pod hasłem "Mniej cukru, więcej uśmiechu, organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Dolnośląską Izbę Lekarską. Odbędzie się 16 marca we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Internetowy kurs z etyki badań naukowych
(27.2.2019)

Kurs przeznaczony jest dla członków i pracowników komisji bioetycznych, lekarzy badaczy oraz wszystkich innych osób biorących udział w realizacji badań klinicznych oraz innych medycznych badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.

Prof. Mounir Tarek w ramach Visiting Professors
(27.2.2019)

Prof. Mounir Tarek - jeden z najbardziej cenionych na świecie specjalistów z dziedziny chemii obliczeniowej, biofizyki i modelowania molekularnego wygłosi wykład na zaproszenie Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej UMW.

Godziny rektorskie - 14 marca
(19.2.2019)

W związku z uroczystością Promocji Doktorów Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 14 marca 2019 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 14:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie.

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019
(8.2.2019)

4 lutego 2019 roku otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL, pozwalającego na sfinansowanie badań nad technologiami wspierającymi osoby z demencją. 

Badanie planów zawodowych pielęgniarek i położnych
(29.1.2019)

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zwraca się do wszystkich studentek i studentów położnictwa i pielęgniarstwa (wszystkie lata i tryby studiów) o udział w badaniu losów absolwentów tych kierunków poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie.

Szkolenie z I pomocy dla pracowników wydziału
(11.1.2019)

30 i 31 stycznia 2019 roku, w godzinach 10.00-12.00, odbędzie się szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników WNoZ organizowane przez Dziekan Wydziału i Zakład Ratownictwa Medycznego. Obowiązują zapisy.