strona internetowa

Katedra Chorób Serca

ul. Rudolfa Weigla 5, 53-114 Wrocław
tel./fax 261 660 275
e-mail: wz-19@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
e-mail: piotr.ponikowski@umed.wroc.pl

Strona internetowa
www.kardiologia.umed.wroc.pl

Sekretariat
mgr Aleksandra Erbert
tel./fax 261 660 275
e-mail: aleksandra.erbert@umed.wroc.pl

W skład Katedry wchodzą:
Klinika Chorób Serca
Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia