strona internetowa

Katedra Chorób Serca

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 733 11 12
e-mail: wz-19@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
e-mail: piotr.ponikowski@umed.wroc.pl

Strona internetowa
www.kardiologia.umed.wroc.pl

Sekretariat
mgr Aleksandra Erbert
tel. 71 733 11 12
e-mail: aleksandra.erbert@umed.wroc.pl

W skład Katedry wchodzą:
Klinika Chorób Serca
Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia
Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Centrum Badań Klinicznych Katedry Chorób Serca
Pracownię Danych Klinicznych

15.04.2019