Klinika Chorób Serca

Kierownik
prof. dr hab. Piotr Ponikowski
e-mail: piotr.ponikowski@umed.wroc.pl

Profesor
prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

Adiunkci
dr Jan Biegus
dr Krystian Josiak
dr Piotr Kübler
dr Piotr Niewiński
dr Robert Zymliński

Adiunkt dydaktyczny
dr Krzysztof Nowak
e-mail: krzysztof.nowak@umed.wroc.pl

Asystenci
dr Mateusz Sokolski
dr Wojciech Zimoch
lek. Michał Kosowski
lek. Stanisław Tubek

Pracownicy naukowo-techniczni
lek. Paweł Siwołowski

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Antonina Dziedzic-Danel
Jolanta Drążek

15.04.2019