Badanie planów zawodowych pielęgniarek i położnych

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zwraca się do wszystkich studentek i studentów położnictwa i pielęgniarstwa (wszystkie lata i tryby studiów) o udział w badaniu losów absolwentów tych kierunków poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie.

Badanie ma na celu identyfikację planów studentów co do podjęcia pracy w zawodzie w przyszłości. Ankieta będzie aktywna do dnia 4 lutego 2019.
Badanie jest prowadzone w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.