Decyzje stypendialne

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego i zapomóg, są proszeni o pilny odbiór decyzji, w pokoju nr 229 w godzinach od 10:00 do 14:00.