Dr Robert Dymarek poprowadzi projekt w programie MOZART

Dr Robert Dymarek po raz kolejny poprowadzi projekt w ramach programu MOZART. Powstać ma nowatorska pracownia leczenia ran, gdzie prowadzone będą zabiegi za pomocą fal uderzeniowych (ESW).

Dr Robert Dymarek z Zakładu Chorób Układu Nerwowego w ramach badań zajmie się innowacyjną metodą wspomagającą proces gojenia ran przewlekłych skóry jako lider projektu o nazwie Decumed: Organizacja innowacyjnej pracowni leczenia ran przewlekłych skóry z zastosowaniem fali uderzeniowej.  Projekty został wybrany do realizacji w nowej edycji programu Mozart 2018/2019.

Głównym celem jest inicjacja współpracy partnerstwa poprzez rozszerzenie oferty usługowej wysokospecjalistycznego Centrum Leczenia Ran Decumed. Centrum oferuje konsultacje specjalistyczne ukierunkowane na leczenie ran skóry, a także chorób towarzyszących mających wpływ na proces gojenia się rany.

Program Mozart jest częścią większego projektu naukowo-badawczego realizowanego przy współpracy z Centrum Seniora Rezydencja na Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Osoby czynnie zaangażowane w realizację projektu to: prof. Joanna Rosińczuk (UMed Wrocław), dr. hab. Mirosław Sopel (UMed Wrocław), mgr Izabela Kuberka (UMed Wrocław), lek. Konrad Pańczak (Decumed Wrocław) oraz prof. Jakub Taradaj (AWF Katowice). W ramach współpracy wykonywane są pilotażowe badania naukowe nad zastosowaniem fali ESW w gojeniu ran przewlekłych wraz z ocena kliczniczną, a także analizą mechanizmów komórkowych i fizjologicznych, w tym w oparciu o eksperymenty na komórkowym modelu rany in vitro.

Więcej informacji o projekcie

Dr Robert Dymarek kontynuować będzie także projekt rozpoczęty w poprzedniej edycji programu. W ramach współpracy z Angel Care Centrum Seniora prowadzi badania, które również dotyczą terapii gojenia ran falą uderzeniową. Więcej o tym projekcie