Godziny dziekańskie 7 grudnia

Dziekan WNoZ ogłasza w dniu 7.12.2018 r. godziny dziekańskie od 10:00 do 14:00 dla studentów 1 roku studiów II stopnia na kierunkach dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne w związku z uroczystością dyplomatorium.