Informacja dla słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych

Komunikat dotyczący dalszej realizacji kształcenia podyplomowego na WNoZ w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w kontekście COVID-19.

Komunikat do pobrania