Komunikat o zasadach kształcenia zdalnego na WNoZ

Zasady kształcenia zdalnego, które obowiązywać będzą wszystkich nauczycieli i studentów WNOZ. 

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademicy i Studenci,
W związku z licznymi propozycjami działań dydaktycznych opartych o systemy e-learningowe, a także na podstawie rekomendacji Rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia na Odległość, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu podjęła decyzję o wprowadzeniu na WNOZ następujących zasad kształcenia zdalnego, które obowiązywać będzie wszystkich nauczycieli i studentów WNOZ:
 

 1. Na WNOZ nie będzie stosowane rozwiązanie zaproponowane przez studentów ED (aplikacja Discord), w tym w szczególnie nie mają zastosowania harmonogramy wirtualnych zajęć które zostały przygotowane przez studentów.
 2. Reguły tworzenia e-learningu na innych wydziałach mogą być odmienne od WNOZ, prosimy nie kierować się sugestiami z innych wydziałów.
 3. Harmonogramy zajęć przygotowane na początku semestru przestają obowiązywać, zasadą jest możliwość dostępu studentów do materiałów on-line o każdym czasie, wtedy kiedy mogą się z nimi zapoznać. Wyjątkiem są webinaria, o których mowa w pkt. 5.
 4. Nauczyciele akademiccy przygotują w ramach każdego z przedmiotów materiały edukacyjne z których studenci będą korzystali w trybie dostępu zdalnego.
 5. Jeśli nauczyciel uzna za stosowne i konieczne odbycie ze studentami webinarium (telekonferencja w czasie rzeczywistym), wykorzysta do tego celu aplikację Webex. Czas rozpoczęcia webinarum nauczyciel uzgodni ze starostą grupy studenckiej i w miarę możliwości weźmie pod uwagę możliwość dostępności studentów przed komputerem.
 6. Przygotowane zgodnie z pkt. 4 materiały dydaktyczne nauczyciel importuje na chmurę OwnCloud pod adresem https://owncloud.umed.wroc.pl. Studenci otrzymają dostęp do nowoutworzonej podstrony na stronie Uczelni, gdzie po zalogowaniu (tak jak do sylabusów) będą mieli dostęp do udostępnionych linków.
 7. Nauczyciele nie będą wysyłali plików na żadne konta mailowe (studenta, starosty, grupy), ponieważ nie są one w żaden sposób zabezpieczone przed dostępnem osób nieuprawnionych. Korzystanie w pracy z poczty innej niż służbowa jest niedozwolone.
 8. W przypadku gdyby nauczyciel będzie chciał otrzymywać od studentów ich dokumenty zwrotne (raporty, procesy pielęgnowania, prace pisemne), udostępni studentom link do katalogu importowego, do którego będzie można wrzucać pliki z pracami studentów. 
 9. Jeśli zakłady obecnie korzystają z innych aplikacji do kontaktów bezpośrednich (np. Zoom, Skype), nie muszą z tego rezygnować, ale z każdej sesji trzeba zrobić listę obecności. Zwracamy uwagę, że telekonferencja jest tylko jedną z form e-learningu, nie zwalnia z konieczności opracowania materiałów w postaci plików.
 10. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez Studium Języków Obcych na odrębnych zasadach, regulowanych przez Studium
 11. Zajęcia w Zakładzie Ratownictwa Medycznego mogą być dodatkowo realizowane z wykorzystaniem platformy symulacji ratownictwa, nie zwalnia to jednak z konieczności opracowania konkretnych materiałów dydaktycznych na stronę UMED (chmura OwnCloud).

Stawiamy nacisk na dwie formy dydaktyczne - materiały do samodzielnego zapoznania się w czasie dowolnym dla studenta (tutaj wykorzystujemy chmurę uczelnianą OwnCloud i linki do plików) oraz komunikację bezpośrednią za pośrednictwem aplikacji Webex. Inne rozwiązania - szczególnie te rozpoczęte dotychczas - mogą być stosowane nadal o ile spełniają wymagania prowadzących zajęcia i prowadzona jest ewidencja uczestników sesji.
 
Kształcenie w nowym trybie rozpoczniemy na WNOZ od środy 25 marca 2020r., prosimy Państwa Studentów o cierpliwość i sprawdzanie strony Uczelni, na której przedstawimy wszystkie linki do materiałów dydaktycznych. Będą one pojawiały się sukcesywnie, w miarę ich opracowywania przez nauczycieli. Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.
 
W przypadku pytań w tej sprawie proszę je kierować na maila piotr.karniej@umed.wroc.pl
Z poważaniem
 
dr Piotr Karniej
Prodziekan ds. Studentów WNOZ

 


Szanowni Państwo, w związku z Państwa głosami i pytaniami dotyczącymi techniki publikowania materiału pozwalam sobie przesłać Państwu film  - tutorial w którym prezentuję jak zaimportować materiał e-learningowy do chmury i jak wygenerować link dla informatyków.
Szczegóły dotyczące tego na jaki adres wysyłamy linki przekaże Państwu później, ponieważ obecnie jest to uzgadniane z Centrum Informatycznym. Niemniej już można importować materiał na chmurę. Zachęcam do eksperymentowania z e-learningiem, jestem przekonany że z biegiem czasu nasze materiały będą coraz lepsze.
Link do tutorialu: https://owncloud.umed.wroc.pl/index.php/s/MJmjvKpy0AojND5
dr Piotr Karniej
Prodziekan ds. Studentów WNOZ