Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wydział Nauk o Zdrowiu rozpoczyna nabór kandydatów do „Projektu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej”. W programie kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne.

W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie kursów specjalistycznych: ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, wywiad i badanie fizykalne, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG. Dodatkowo zrealizowany zostanie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Szczegóły dotyczące terminów i rodzajów szkoleń są dostępne na stronie internetowej Wydziału: https://www.wnoz.umed.wroc.pl/projekt-pielegniarki

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o bezpośredni kontakt z Biurem Projektów Europejskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-360 Wrocław, p. 101-103, III p.,
tel.: 71 784 14 89,  faks: 71 784 04 38

Kierownik Projektu:
dr hab. Izabella Uchmanowicz
izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Asystent Kierownika Projektu:
dr Piotr Karniej
piotr.karniej@umed.wroc.pl

Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.