Kursy dla pielęgniarek i położnych

UWAGA: lista rekrutacyjna na I edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i połoznych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" została już zamknęta.

I EDYCJA KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

Termin rozpoczęcia kursu: 05 grudnia 2015r. (szczegółowy harmongram zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji)

Warunki zakwalifikowania na kurs: Kurs jest kierowany do magistrów pielęgniarstwa lub położnictwa  albo osób ze specjalizacją ukończoną po roku 2001
Liczba miejsc: 50
Opłaty: kurs jest bezpłatny dla uczestników 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 grudnia 2015r. (o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń)

Zgłoszenia (kartę zgłoszenia, kopię prawa wykonywania zawodu oraz dyplom magistra piel/położnictwa albo kopię dyplomu specjalizacji zrobionej po roku 2001) należy przesłać na adres: monika.robacka@umed.wroc.pl

regulamin kursu specjalistycznego
karta zgłoszenia