Najlepiej w Europie rekrutujemy pacjentów

Członkowie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ocenili postępy realizowanego przez Katedrę Chorób Serca projektu badania klinicznego o BETA3_LVH. Nasza jednostka została liderem rekrutacji pacjentów.

ESC obradowało w czasie kongresu w Barcelonie. Katedra Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego (główny badacz: prof. Piotr Ponikowski) realizująca niekomercyjne badanie w Ośrodku Chorób Serca, zlokalizowanym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, jest liderem w rekrutacji pacjentów. W Europie działania realizuje 9 placówek, ale to w Polsce włączono do badania największą liczbę uczestników.

Projekt BETA3_LVH to wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie działania mirabegronu, nowego agonisty receptora β3–adrenergicznego, na masę i funkcję rozkurczową lewej komory u pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca. Badanie realizowane jest wieloośrodkowo z europejskimi partnerami w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (Umowa grantowa numer: 634559).

Skład zespołu badawczego:
Główny badacz - prof. Piotr Ponikowski.

Współbadacze/personel zespołu: dr n. med. Adam Kołodziej, dr n. med. Bartosz Krakowiak, prof. Ewa Jankowska, dr n. med. Irena Flinta, dr n. med. Paweł Gać, lek. med. Marcin Drozd, lek. med. Joanna Bojarczuk, lek. med. Anna Zapolska, piel. Dorota Drążek, piel. Edyta Jonaszek. 

Koordynator badania: dr Antonina Dziedzic-Danel, dr Dariusz Danel.