O dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Tym razem to studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu spotkali się z p.o. rektora UMW prof. Piotrem Ponikowskim, by porozmawiać o swoich pomysłach i propozycjach zmian w dydaktyce. Spotkanie koordynowane było przez Wydziałowy Samorząd Studentów.

Spotkanie zorganizowano w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie uczą się między innymi studenci fizjoterapii. Poza starostami poszczególnych lat, na poszczególnych kierunkach, wzięli w nim także udział: prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel oraz kolegium dziekańskie WNoZ: prof. Joanna Rosińczuk, dr Anna Kołcz oraz dr Piotr Karniej.
Władze WNoZ #umedwroc
Prof. Piotr Ponikowski uprzedził studentów o konieczności zmiany w prowadzonych zajęciach klinicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną i ryzykiem wystąpienia epidemii koronowirusa; prosił o zrozumienie trudnej sytuacji.

prof. Piotr Ponikowski spotkanie ze studentami WNoZ umedwroc
Spotkanie ze studentami WnOZ
Studenci poruszali liczne tematy - od kwestii związanych z nauką języków obcych, przez systemy informatyczne, elektroniczną wersję SON-y po problemy w kontaktach z opiekunami poszczególnych lat.
Studenci WNoZ umedwroc
Studenci umedwroc
Wiele uwagi poświęcono także kwestiom warunków lokalowych, nie tylko tym panującym przy ul. Grunwaldzkiej czy Parkowej, ale też w szatniach w Klinice Ginekologii i Położnictwa. Rozmawiano także o możliwości wyjazdów zagranicznych - w tym w ramach Programu Erasmus +. Dr Piotr Karniej zachęcał do kontaktu z koordynatorem wydziałowym programu dr. Łukaszem Rypiczem, który ma wiele propozycji dla studentów, nawet jeśli uczelnia nie deklaruje wprost możliwości do reprezentantów kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Wydział Nauk o Zdrowiu - spotkanie ze studentami
Dziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu apelowali do studentów, by o wszystkich nieprawidłowościach informowali na bieżąco, bo tylko wtedy mają możliwość zareagować i naprawić sytuację.
Wydział Nauk o Zdrowiu - spotkanie ze studentami umedwroc
Fot. Tomasz Walów