Podziękowania za udział w wyborach

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Joanna Rosińczuk składa podziękowania wszystkim, dzięki którym udało się zamknąć wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Nauk o Zdrowiu w jednej turze.

Szanowni Państwo pracownicy wszystkich grup oraz studenci WNoZ;

Bardzo dziękuję za aktywny udział w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Dzięki Państwa zaangażowaniu i znakomitej organizacji, pomimo tak trudnego czasu, udało nam się zamknąć wybory na Wydziale Nauk o Zdrowiu w jednej turze. Jest to sytuacja wyjątkowa w skali Uczelni, co napawa mnie dumą jako zwierzchnika tak niezrównanego Zespołu.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk