Prośba w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko - Dziekańskiego w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych, Dziekan WNoZ zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów studentów z dziekanatami kierunkowymi do minimum.

Prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail dostępnych w zakładce „Dziekanat”. Wnioski w postaci skanu z podpisem wnioskodawcy będą procedowane normalnie. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o komunikację z nauczycielami akademickimi także głównie drogą elektroniczną. 

Przypominam, że właściwym adresem e-mail do kontaktów z Uczelnią jest adres w domenie @student.umed.wroc.pl, z którego proszę korzystać wysyłając wnioski i pytania do dziekanatów i nauczycieli akademickich.

Prodziekan ds. Studentów WNOZ
dr Piotr Karniej