Studenci WNOZ-u poznali niemieckie metody kształcenia

Pierwsza grupa studentów i nauczycieli wzięła udział (22 - 26.05.2017r.) w wyjeździe studyjnym do Berlina. Studenci i pracownicy UMW odwiedzili niemieckie placówki opieki i poznali tamtejszy system nauki.

Wyjazd odbył się w ramach 2. edycji projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy”.
Uczestnicy projektu odwiedzili placówki opieki senioralnej, szpitale, miejsca dziennego i monitorowanego pobytu seniorów w Berlinie, jak również zapoznali się z niemieckim systemem kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia.

Niemieccy gospodarze okazali się bardzo gościnni, a zorganizowane miejsca spotkań w pełni spełniły oczekiwania studentów.

Druga grupa studentów 2 edycji projektu (kierunki: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne i dietetyka) wyjadą wraz ze swoimi nauczycielami do Berlina 5 czerwca.