Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Do 22 września studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu składać mogą w dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Pełna informacja na temat kryteriów otrzymywania stypendium oraz zasad składania wniosków (w tym formularze wniosków do pobrania wraz z instrukcjami) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy składać do 22.09.2017r. w pokoju nr 203.