Szkolenie w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu

Poszukiwani są chętni na szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Kurs składa się z części wykładowej i warsztatowej. Udział jest bezpłatny.

Uczestnikom, którzy mieszkają powyżej 50 km od miejsca szkolenia gwarantowany jest zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie. Dla uczestników kursu są przewidziane certyfikaty poświadczające zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych.
Planowane terminy szkoleń:

  • 19-20 listopada, Warszawa,
  • 23-24 listopada, Kraków,
  • 7-8 grudnia, Warszawa.

Szkolenie jest organizowane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Więcej informacji
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy