Semestr letni 2018/2019

Dietetyka Iº, rok 3
Dietetyka IIº, rok 2
Fizjoterapia Iº, rok 3
Fizjoterapia IIº, rok 2
Pielęgniarstwo Iº, rok 3
Pielęgniarstwo IIº, rok 2
Położnictwo Iº, rok 3
Położnictwo IIº, rok 2
Ratownictwo medyczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne IIº, rok 2
 


Semestr letni 2017/2018

Dietetyka Iº, rok 3
Dietetyka IIº, rok 2
Fizjoterapia Iº, rok 3
Fizjoterapia IIº, rok 2
Pielęgniarstwo Iº, rok 3
Pielęgniarstwo IIº, rok 2
Położnictwo Iº, rok 3
Położnictwo IIº, rok 2
Ratownictwo medyczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne IIº, rok 2

Pielęgniarstwo I stopnia, rok 3
Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 11:30 przy ul. Bartla 5.


Semestr letni 2016/2017

Dietetyka Iº, rok 3
Dietetyka IIº, rok 2
Fizjoterapia Iº, rok 3
Fizjoterapia IIº, rok 2
Pielęgniarstwo Iº, rok 3
Pielęgniarstwo IIº, rok 2
Położnictwo Iº, rok 3
Położnictwo IIº, rok 2
Ratownictwo medyczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne IIº, rok 2

 

Ratownictwo medyczne, rok 1
II egzamin poprawkowy z przedmiotu "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" odbędzie się 14.09.2017 (czwartek) o godz.9.00 na ul.Parkowej 34, s.305.

Ratownictwo medyczne, rok 2
Egzamin poprawkowy z  przedmiotu "Choroby Wewnętrzne odbędzie się 15.09.2017 (piątek) o godzinie 14:00 przy ul Bartla. 

Położnictwo I stopnia, rok 2
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Ginekologia i opieka ginekologiczna" odbędzie się 12 września 2017 r o godz. 10.00 w pok. 208. 

Ratownictwo medyczne, rok 1
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" odbędzie się w poniedziałek 11.09.2017 o godz.10.00 w sali nr 305 w budynku przy ul.Parkowej 34.

Pielęgniarstwo I stopnia, rok 3 
Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. o godzinie 16:00, przy ul. Borowskiej 213 (sala odpraw – Klinika Neurochirurgii).
 


Semestr letni 2015/2016

Dietetyka Iº, rok 3
Dietetyka IIº, rok 2
Fizjoterapia Iº, rok 3
Fizjoterapia IIº, rok 2
Pielęgniarstwo Iº, rok 3 (aktualizacja 10.05.2016)
Pielęgniarstwo IIº, rok 2
Położnictwo Iº, rok 3
Położnictwo IIº, rok 2
Ratownictwo medyczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne Iº, rok 3
Zdrowie publiczne IIº, rok 2

Pielęgniarstwo II stopnia, rok 1
Egzamin z przedmiotu "Pielęgniarstwo epidemiologiczne" odbędzie się 1.06. w sali nr 3 na Bartla 5, w godz. 12:00 dla studentów pielęgniarstwa II stopnia studiów stacjonarnych i 13:00 dla studentów pielęgniarstwa II stopnia studiów niestacjonarnych.
Egzamin z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne" odbędzie się dna 27.06 w godz. 10:00 dla studiów stacjonarnych i 11:45 dla studiów niestacjonarnych, również w sali nr 3.

Pielęgniarstwo I stopnia, rok 3 
Egzamin pisemny z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” odbędzie się w dniu 24.05.2016 o godzinie 9:00 w sali 105 i 115.

 


Sesja zimowa w roku akademickim 2013/2014

Harmonogram składania kart zaliczeniowych i egzaminacyjnych

 


Sesja letnia w roku akademickim 2013/2014

Terminarz sesji i egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów na kierunku: Fizjoterapia I stopnia stacjonarna

Terminarz sesji i egzaminu dyplomowego dla studentów II stopnia, stacjonarnych, kierunek POŁOŻNICTWO   II rok  

Terminarz sesji, egzaminu dyplomowego i obron prac magisterskich dla studentów ostatniego roku studiów na kierunku: Fizjoterapia II stopnia USM
studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz sesji egzaminacyjnej i obron prac magisterskich dla studentów ostatniego roku studióW na kierunku: PIELĘGNIARSTWO II-st. STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz sesji i egzaminu dyplomowego dla studentów ostatniego roku studiów na kierunku: Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne 

Terminarz sesji i egzaminu dyplomowego dla studentów I stopnia, stacjonarnych kierunek POŁOŻNICTWO  III rok  

Terminarz obron - ZDROWIE PUBLICZNE 2014

Terminarz sesji egzaminu dyplomowego dla studentów ostatniego roku na kierunku: Dietetyka 1 stopnia (aktualizacja 7 kwietnia 2014)

Terminarz sesji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów ostatniego roku na kierunku: Ratownictwo Medyczne I stopnia stacjonarne