Kody zajęć

Kody kursów

Najnowsze pliki programu

 Użytkowniku programu eOrdo - prosimy Abyś korzystając z systemu logował się tylko i wyłącznie na własne konto; nie udostępniał, nie pożyczał go innym osobom. Imię i nazwisko użytkownika zawsze widnieje na górnej belce programu. Udostępniając swój login i hasło innym bierzesz odpowiedzialność za ich działania - system przypisze je Tobie.