Informacje dla nowo przyjętych studentów

 


Terminarz spotkań z opiekunami roku
Informujemy, że studenci przyjęci na 1 rok studiów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są zobowiązani do udziału w spotkaniu z opiekunem roku. Terminarz spotkań jest dostępny na stronie rekrutacji UMW:
» studia I stopnia
» studia II stopnia
 
Szanowni studenci I roku;
W celu ułatwienia Państwu adaptacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu opracowaliśmy krótki przewodnik, który umożliwi Państwu zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy załatwianiu spraw związanych ze studiami.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej
 


Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż nowo przyjętych studentów

UWAGA STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK!

W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu. Test ze znajomości przepisów BHP będzie przeprowadzany na spotkaniach z opiekunami roku, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.

pobierz skrypt


Opłata za legitymację
 
Opłatę za elektroniczną legitymację studencką należy wnieść na indywidualne konto studenta, określone w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych. W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów. Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.
Wysokość opłaty: 22,00 zł