Informacje dla nowo przyjętych studentów

 


Terminarz spotkań z opiekunami roku
Informujemy, że studenci przyjęci na 1 rok studiów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są zobowiązani do udziału w spotkaniu z opiekunem roku. Terminarz spotkań jest dostępny w załączonym pliku.
» studia I stopnia
» studia II stopnia
 
Opłata za indeks i legitymację
Opłaty za indeks i legitymację w roku akademickim 2016/2017 należy wnosić na indywidualne konta studenckie Uniwersytetu Medycznego. W dowodzie wpłaty proszę podać cel wpłaty (opłata za indeks i legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
» pobierz całość komunikatu
 
Szanowni studenci I roku;
W celu ułatwienia Państwu adaptacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu opracowaliśmy krótki przewodnik, który umożliwi Państwu zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy załatwianiu spraw związanych ze studiami.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej
 


Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż nowo przyjętych studentów

UWAGA STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK!

W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy dla nowo przyjętych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu. Test ze znajomości przepisów BHP będzie przeprowadzany na spotkaniach z opiekunami roku, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.

pobierz skrypt