Koordynatorzy

Koordynatorzy przedmiotów  na kierunkach prowadzonych na WNoZ w roku akademickim 2014/2015
 

Termin składania protokołów zaliczeniowych oraz protokołów egzaminacyjnych
 
Szanowni Państwo,
 
W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego 2013/2014 zwracamy się z prośbą o składanie:

·                    protokołów zaliczeniowych, we właściwych dziekanatach Wydziału Nauk o Zdrowiu, w nieprzekraczalnym terminie do:
do 22 stycznia 2014 r.  dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych WNoZ
do 25 stycznia 2014 r. dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych WNoZ
·                    protokołów egzaminacyjnych dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WNoZ do 12 lutego 2014 r.P.T.
Kierownicy Katedr i Zakładów
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Często pada pytanie czy oprogramowanie Microsoft Office można zainstalować na dwóch stanowiskach ? 


Odpowiedź brzmi : TAK ale są dwa warunki.

Licencje można zainstalować na komputerze PC + urządzeniu mobilnym 
lub na dwóch urządzeniach mobilnych.
Na obu stanowiskach musi pracować tylko jeden, główny użytkownik, ponadto komputery nie mogą być uruchomione w tym samym momencie.  ( w przypadku pracowni komputerowej nie można skorzystać z tego benefitu)

(źródło:

http://www.licencje-microsoft.pl/ )

Michał Strzelczyk,
Informatyk WNoZP.T.
Kierownicy Katedr i Zakładów
Koordynatorzy przedmiotów, prowadzący zajęcia na
wszystkich kierunkach studiów
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Szanowni Państwo,
           
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie programów nauczania przedmiotów tzw. sylabusów dla przedmiotów obowiązujących na wszystkich kierunkach w roku akademickim 2013/2013 dla studentów:

- III roku studiów licencjackich, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2011/2012- programy nauczania wg. starych wzorów;
- I i II roku studiów licencjackich- sylabusy wg. nowego wzoru uwzględniając kierunkowe efekty kształcenia;
- I i II roku studiów magisterskich- sylabusy wg. nowego wzoru uwzględniając kierunkowe efekty kształcenia.

            Proszę o odpowiedni dobór metod weryfikacji efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach, tak aby np. metody weryfikacji efektów dotyczących kategorii umiejętności nie były takie same jak metody weryfikacji efektów kształcenia dotyczących efektów z kategorii wiedzy.
            Ww. programy kształcenia proszę złożyć w formie papierowej (opatrzonej pieczęciami
i podpisami osób odpowiedzialnych) w pokoju 230,  a wersje elektroniczne proszę przesłać na adres irena.moszonka@umed.wroc.pl do dnia 6 września 2013 r., celem zatwierdzenia ich na wrześniowej Radzie Wydziału.

Wzory sylabusów dostępne są na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu pod adresem:
 http://www.wnoz.umed.wroc.pl/content/wnoz-instrukcje-procedury-druki.

Spis efektów kształcenia dostępny jest pod adresem:
http://www.wnoz.umed.wroc.pl/content/wnoz-efekty-kształcenia.
(WNoZ -> informacje dla nauczycieli -> instrukcje -> procedury -> druki/efekty kształcenia).


 Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Wzorem lat ubiegłych, Wrocławskie Centrum Akademickie ogłasza nabór do Akademii Młodych Uczonych i Naukowców. Szczegóły dotyczące Akademii a także tego, kto może starać się o przyjęcie do niej znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego. (www.wca.wroc.pl)

Więcej informacji...


Składanie prac magisterskich

P.T.
Promotorzy prac magisterskich
prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
w roku akademickim 2012/2013

Informuję, że studenci studiów II stopnia wszystkich kierunków, kończący studia w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są złożyć prace magisterskie, we właściwych dziekanatach, w następujących terminach:

• do 11 maja 2013 r. studenci kierunku: fizjoterapia stacj. i niestacj.

•   do 17 maja 2013 r. studenci kierunków: położnictwo stacj.
zdrowie publiczne stacj. i niestacj.

•   do 18 maja 2013 r. studenci kierunków: pielęgniarstwo stacj. i niestacj.

Z poważaniem,
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys
 


Składanie prac licencjackich

P.T.
Opiekunowie prac dyplomowych (licencjackich)
prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
w roku akademickim 2012/2013
 
Szanowni Państwo,
Informuję, że studenci studiów I stopnia wszystkich kierunków (za wyjątkiem studentów kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne), kończący studia w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są złożyć prace dyplomowe (licencjackie), we właściwych dziekanatach, w następujących terminach:
 
do 24 maja 2013 r. studenci kierunków: pielęgniarstwo stacj.
położnictwo stacj. zdrowie publiczne stacj. dietetyka stacj.
 
do 25 maja 2013 r. studenci kierunku: pielęgniarstwo niestacj. (pomostowe).

 

Z poważaniem,
dr. n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys


Szanowni Państwo,
 

Na podstawie Uchwały nr 41/10/2012/2012-2016 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz rozwiązań, które zostały przyjęte na posiedzeniu Senatu Uczelni z dnia 31.10.2012 r. uprzejmie informuję, że w przypadku prowadzenia seminarium dyplomowego (licencjackiego) grupę studencką tworzy 8 studentów z wszystkich kierunków piszący pracę dyplomową pod kierunkiem określonego nauczyciela. Grupa musi liczyć dokładnie 8 osób. Za prowadzenie seminarium dyplomowego (licencjackiego) nauczyciel akademicki otrzymuje 15 godzin na rok.

W przypadku prowadzenia seminarium magisterskiego grupę studencką tworzy 5 studentów wszystkich kierunków i lat, piszący pracę magisterską pod kierunkiem określonego nauczyciela akademickiego. Grupa musi liczyć dokładnie 5 osób. Jeden nauczyciel może prowadzić maksymalnie dwie grupy seminaryjne: jedną na pierwszym roku studiów magisterskich, druga na drugim roku.

Nie ma możliwości prowadzenia grup seminaryjnych, których liczebność będzie mniejsza lub większa niż 8 osób dla seminarium dyplomowego (licencjackiego) i 5 dla seminarium magisterskiego. Byłoby to marnotrawstwo godzin dydaktycznych w sytuacji, w której wielu nauczycielom akademickim naszego Wydziału brakuje godzin do pensum.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU    
DZIEKAN                      
dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw.

 


 

eOrdo

Wszystkie kierunki mogą wpisywać zajęcia zimowe i letnie 2012/13 do eOrdo.
Poniżej aktualne i obowiązujące kody kursów:

Fizjoterapia: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-FD.
Fizjoterapia: stacj. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-FM.
Fizjoterapia: niest. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-FN.
Fizjoterapia: niest. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-FZ.

Dietetyka: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-DT.
Ratownictwo Medyczne: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-RM.

Pielęgniarstwo: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PL.
Pielęgniarstwo: stacj. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PX.
Pielęgniarstwo: niest. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PX.
Pielęgniarstwo: pomostowe A - kody kursów zaczynają się od: 1213-PA.
Pielęgniarstwo: pomostowe C - kody kursów zaczynają się od: 1213-PC.
Pielęgniarstwo: pomostowe D - kody kursów zaczynają się od: 1213-PD.

Położnictwo: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PO.
Położnictwo: stacj. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PV.
Położnictwo: niest. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-PV.

Zdrowie Publiczne: stacj. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-ZP.
Zdrowie Publiczne: niest. 1-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-ZS.
Zdrowie Publiczne: niest. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-ZT.
Zdrowie Publiczne: stacj. 2-st. - kody kursów zaczynają się od: 1213-ZR.

Aktualne tabele kodów zawsze do pobrania na: 
http://www.wnoz.umed.wroc.pl/content/wnoz-eordo
  


Uprawnienia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

Miło jest mi poinformować, że Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, decyzją Centralnej Komisji ds. Stopnii i Tytułów z dnia 24 września 2012 r., uzyskał uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o zdrowiu.

Decyzja

Jolanta Grzebieluch
Rzecznik Prasowy
Uniwersytetu Medycznego
 

               

              W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Dziekanatu w sprawie wypełniania Sylabusa i PNP zamieszczono przykłady ich wypełniania:

a) Sylabus dla 1-ych lat wszystkich kierunków rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013
     - przykład

b) Program nauczania przedm. dla II i III lat studiow 1 stopnia praz II lat studiów 2 stopnia wszystkich kierunków w roku akademickim 2012/2013
     - przykład


Informuję, że w tym roku, dzięki uprzejmości firmy Marken Systemy Antywirusowe możemy, w ramach Wydziału, korzystać za darmo, z oprogramowania zabezpieczającego TrustPort.

Klucz licencji znajduje się u informatyka WNoZ
i jest ważny do 4 czerwca 2013 r.
 


Szanowni użytkownicy eOrdo - prosimy, aby dokonując wpisów w systemie ( Lista Zajęć ) uzupełniać pole Jednostka w zakładce Zajęcia. Obecnie jest sporo zajęć bez jednostki prowadzącej, co prowadzi do problemów z późniejszym odszukaniem zajęć przez innych użytkowników.
 

 
Szanowni Państwo - prosimy w sprawach służbowych korzystać z akademickiej poczty i akademickich adresów. Każdy zatrudniony na uczelni ma możliwość używania adresu e-mail w postaci: imie.nazwisko@am.wroc.pl .

Procedura jest taka:
1. Rejestrujemy się przez https://csa.am.wroc.pl/eduroamRegister/
2. Dzięki temu jednym loginem i hasłem mamy dostęp do nowej poczty: https://poczta.am.wroc.pl/ oraz do akademickiej WiFi: http://www.eduroam.am.wroc.pl/ .
3. Jeśli mamy chęć na konfigurację lokalnego programu pocztowego to róbmy to poprzez protokół IMAP i adres serwera 'am.wroc.pl' . Login/Nazwa to: imie.nazwisko ; hasło: wymyślone podczas rejestracji (musi zawierać małe i duże litery oraz co najmniej dwie cyfry). Proszę też pamiętać, że: 'Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelniania' .
Informatyk WNoZ
Tomasz MachyniaW związku ze zmianami w planach studiów dotyczących położnictwa 2-stopnia, 4 semestr, zmianom uległy kody kursów w eOrdo. Zamiast wspólnego (dla stacjonarnych i niestacjonarnych) kodu 1011-PV22.. pojawiły się dwa oddzielne: dla stacjonarnych 1011-PU22.. oraz dla niestacjonarnych 1011-PW22.. . Dotyczy to TYLKO 4 semestru tych kierunków.