WNoZ - OPIEKUNOWIE STUDENTÓW
(kadencja 2016–2020)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia stacjonarne

kierunek:DIETETYKA

I rok dr Dorota Różańska dorota.rozanska@umed.wroc.pl
II rok mgr Paulina Łoboś paulina.lobos@umed.wroc.pl
III rok mgr Anna Przeliorz - Pyszczek anna.przeliorz-pyszczek@umed.wroc.pl

kierunek:FIZJOTERAPIA

I rok mgr Katarzyna Opalińska katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
II rok mgr Wojciech Tomasz Laber wojciech.t.laber@umed.wroc.pl
III rok dr Marta Majewska - Pulsakowska marta.majewska-pulsakowska@umed.wroc.pl 

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok mgr Agnieszka Zborowska agnieszka.zborowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Katarzyna Salik katarzyna.salik@umed.wroc.pl
III rok mgr Małgorzata Pałczyńska malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl

kierunek:POŁOŻNICTWO

I rok mgr Maria Szostkowska maria.szostkowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Ewa Karoluk ewa.karoluk@umed.wroc.pl
III rok mgr Agata Malinowska agata.malinowska@umed.wroc.pl

kierunek:RATOWNICTWO MEDYCZNE

I rok mgr Aleksander Mickiewicz aleksander.mickiewicz@umed.wroc.pl
II rok mgr Andrzej Raczyński andrzej.raczynski@umed.wroc.pl
III rok dr Marta Obremska marta.obremska@umed.wroc.pl

kierunek:ZDROWIE PUBLICZNE

I rok mgr inż. Dorota Kiedik dorota.kiedik@umed.wroc.pl 
II rok mgr Anna Dąbek anna.dabek@umed.wroc.pl  
III rok dr Ewa Kuriata - Kościelniak ewa.kuriata-koscielniak@umed.wroc.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia stacjonarne

kierunek:DIETETYKA

I rok dr Anna Czekajło - Kozłowska anna.czekajlo-kozlowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Alicja Szypowska  alicja.szypowska@umed.wroc.pl

kierunek:FIZJOTERAPIA

I rok mgr Michał Guła michal.gula@umed.wroc.pl
II rok mgr Artur Polczyk artur.polczyk@umed.wroc.pl

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok dr Aleksandra Pytel aleksandra.pytel@umed.wroc.pl
II rok mgr Iwona Pilarczyk–Wróblewska iwona.pilarczyk-wroblewska@umed.wroc.pl

kierunek:POŁOŻNICTWO

I rok mgr Katarzyna Żelazko katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl
II rok dr Agnieszka Strama agnieszka.strama@umed.wroc.pl

kierunek:ZDROWIE PUBLICZNE

I rok dr Katarzyna Lomper katarzyna.lomper@umed.wroc.pl 
II rok dr Barbara Grabowska barbara.grabowska@umed.wroc.pl 

Studia niestacjonarne

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok mgr Edyta Ośmiałowska edyta.osmialowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Iwona Twardak iwona.twardak@umed.wroc.pl

OPIEKUNOWIE PRAKTYK
dietetyka I stopnia - mgr inż. Anna Mandecka  anna.mandecka@umed.wroc.pl
dietetyka II stopnia -  mgr Małgorzata Jeziorek malgorzata.jeziorek@umed.wroc.pl
fizjoterapia I i II stopnia - mgr Katarzyna Opalińska katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
pielęgniarstwo I stopnia - mgr Jadwiga Staniszewska jadwiga.staniszewska@umed.wroc.pl
pielęgniarstwo II stopnia -  mgr Iwona Zborowska  iwona.zborowska@umed.wroc.pl
położnictwo I i II stopnia - mgr Patrycja Wróblewska patrycja.wroblewska@umed.wroc.pl
ratownictwo medyczne I stopnia - mgr Marcin Puchalski marcin.puchalski@umed.wroc.pl
zdrowie publiczne I i II stopnia -  mgr inż. Dorota Kiedik  dorota.kiedik@umed.wroc.pl


WNoZ - OPIEKUNOWIE STUDENTÓW
(kadencja 2012–2016)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia stacjonarne

kierunek:DIETETYKA

I rok dr Dorota Różańska dorota.rozanska@umed.wroc.pl
II rok mgr Anna Mandecka nna.mandecka@umed.wroc.pl
III rok mgr Anna Mandecka nna.mandecka@umed.wroc.pl

kierunek:FIZJOTERAPIA

I rok mgr Katarzyna Opalińska katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
II rok mgr Wojciech Tomasz Laber wojciech.t.laber@umed.wroc.pl
III rok mgr Michał Kaczyński michal.kaczynski@umed.wroc.pl

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok mgr Elżbieta Pięta elzbieta.pieta@umed.wroc.pl
II rok mgr Monika Markiewicz monika.markiewicz@umed.wroc.pl
III rok mgr Małgorzata Pałczyńska malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl

kierunek:POŁOŻNICTWO

I rok mgr Maria Szostkowska maria.szostkowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Agnieszka Skórzewska agnieszka.skorzewska@umed.wroc.pl
III rok mgr Marzena Terpiłowska marzena.terpilowska@umed.wroc.pl

kierunek:RATOWNICTWO MEDYCZNE

I rok dr Paweł Wróblewski pawel.wroblewski@umed.wroc.pl
II rok dr Magdalena Wawrzyńska magdalena.wawrzynska@umed.wroc.pl
III rok mgr Paweł Gawłowski pawel.gawlowski@umed.wroc.pl

kierunek:ZDROWIE PUBLICZNE

I rok mgr Dawid Łyś dawid.lys@umed.wroc.pl
II rok dr Aureliusz Kosendiak aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl
III rok dr Ewa Kuriata - Kościelniak ewa.kuriata@umed.wroc.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia stacjonarne

kierunek:DIETETYKA

I rok mgr Agnieszka Salomon agnieszka.salomon@umed.wroc.pl
II rok mgr inż. Klaudia Konikowska klaudia.konikowska@umed.wroc.pl

kierunek:FIZJOTERAPIA

I rok mgr Michał Guła michal.gula@umed.wroc.pl
II rok mgr Artur Polczyk artur.polczyk@umed.wroc.pl

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok dr Adrian Sieradzki adrian.sieradzki@umed.wroc.pl
II rok mgr Iwona Pilarczyk–Wróblewska iwona.pilarczyk-wroblewska@umed.wroc.pl

kierunek:POŁOŻNICTWO

I rok mgr Katarzyna Żelazko katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl
II rok dr Piotr Hańczyc piotr.hanczyc@umed.wroc.pl

kierunek:ZDROWIE PUBLICZNE

I rok dr Monika Wójta-Kempa monika.wojta-kempa@umed.wroc.pl
II rok dr Jacek Klakocar jacek.klakocar@umed.wroc.pl

Studia niestacjonarne

kierunek:PIELĘGNIARSTWO

I rok mgr Edyta Ośmiałowska edyta.osmialowska@umed.wroc.pl
II rok mgr Iwona Twardak iwona.twardak@umed.wroc.pl

OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Lp

Kierunek studiów

Opiekun praktyk

1.

Pielęgniarstwo I⁰

Pielęgniarstwo pomostowe

mgr Jadwiga Staniszewska

Z-d Medycznych Nauk Społecznych

2.

Pielęgniarstwo II⁰ stacjonarne

Pielęgniarstwo II⁰ niestacjonarne

 

mgr Iwona Zborowska

Z-d Gerontologii

3.

Dietetyka

Mgr inż. Anna Mandecka
Z-d Dietetyki

4.

Fizjoterapia I⁰ i II⁰

stacjonarna i niestacjonarne

Dr Anna Kołcz- Trzęsicka

Katedra  Fizjoterapii

5.

Położnictwo I⁰

Położnictwo pomostowe

Położnictwo magisterskie uzupełniające stacjonarne

Położnictwo magisterskie uzupełniające niestacjonarne

mgr Marzena Madej

Z-d Położnictwa Praktycznego

6. Ratownictwo Medyczne mgr Jarosław Sowizdraniuk

7.

Zdrowie Publiczne

Mgr Łukasz Strączek

Z-d Organizacji i Zarządzania