REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
regulamin studiów wraz z obowiązującymi drukami wniosków związanych z tokiem studiów jest zamieszczony na stronie Działu Spraw Studenckich