Procedura przeprowadzania egzaminów w warunkach pandemii SARS-CoV-2. 
Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego część praktyczna Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

procedura

Regulaminy dyplomowania od 2020/2021
dietetyka I stopnia
dietetyka II stopnia
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia
położnictwo II stopnia
fizjoterapia
zdrowie publiczne I stopnia
zdrowie publiczne II stopnia
ratownictwo medyczne I stopnia 

Harmonogram przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 3/WNoZ/2021 z dnia 4.03.2021 r. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021.
zarządzenie 

Zarządzenie nr 113/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających komunikację na odległość.
zarządzenie 

Ocena pracy
Pielęgniarstwo i Położnictwo I stopnia
ocena promotora pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

studia II stopnia - dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.
ocena promotora pracy magisterskiej
ocena recenzenta pracy magisterskiej

Ratownictwo Medyczne
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Fizjoterapia, I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Dietetyka I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zdrowie publiczne I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej


EGZMINY DYPLOMOWE 2019/2020

pielęgniarstwo I stopnia
skład Komisji Egzaminacyjnych
egzamin teoretyczny (za pośrednictwem platformy testportal) - 22.07.2020r. (środa) godz. 10:00
egzamin praktyczny - 23 - 24.07.2020r.
harmonogram - sale w budynku WNoZ przy ul. Bartla 5      23.07.2020      24.07.2020
schemat poruszania się po budynku WNoZ przy ul. Bartla 5
harmonogram - sale w Centrum Symulacji Medycznej      23.07.2020        24.07.2020
schemat poruszania się po Centrum Symulacji Medycznej

położnictwo I stopnia
skład Komisji Egzaminacyjnych
egzamin teoretyczny (za pośrednictwem platformy testportal) - 22.07.2020r. (środa) godz. 10:00
egzamin praktyczny - 23 - 24.07.2020r.
harmonogram - sale w Centrum Symulacji Medycznej     23.07.2020      24.07.2020

ratownictwo medyczne I stopnia
skład Komisji Egzaminacyjnych
egzamin teoretyczny (za pośrednictwem platformy testportal) - 22.07.2020r. (środa) godz. 09:00
egzamin praktyczny - 24.07.2020r.
harmonogram - sale w budynku WNoZ przy ul. Parkowej 34
regulamin egzaminu praktycznego

 


Regulaminy dyplomowania od 2018/2019
położnictwo I stopnia
fizjoterapia I stopnia
fizjoterapia II stopnia
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia
ratownictwo medyczne

Regulaminy dyplomowania  do 2017/2018
dietetyka I stopnia
dietetyka II stopnia
fizjoterapia I stopnia
fizjoterapia II stopnia
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia
położnictwo I stopnia
położnictwo II stopnia
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne I stopnia
zdrowie publiczne II stopnia

Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy teoretyczny:
Pielęgniarstwo II stopnia
Położnictwo II stopnia


Rok akademicki 2015/2016

Regulaminy dyplomowania
dietetyka I stopnia
dietetyka II stopnia
fizjoterapia I stopnia
fizjoterapia II stopnia
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia
położnictwo I stopnia
położnictwo II stopnia
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne I stopnia
zdrowie publiczne II stopnia

Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Ocena pracy
Pielęgniarstwo i Położnictwo I stopnia
ocena promotora pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

studia II stopnia - dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.
ocena promotora pracy magisterskiej
ocena recenzenta pracy magisterskiej

Ratownictwo Medyczne
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Fizjoterapia, I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Dietetyka I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zdrowie publiczne I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zagadnienia na egzamin magisterski kierunek położnictwo


Rok akademicki 2014/2015

Regulaminy dyplomowania
 dietetyka I stopnia
 dietetyka II stopnia
 fizjoterapia I stopnia
 fizjoterapia II stopnia
 pielęgniarstwo I stopnia
 pielęgniarstwo II stopnia
 położnictwo I stopnia
 położnictwo II stopnia
 ratownictwo medyczne
 zdrowie publiczne I stopnia
 zdrowie publiczne II stopnia

Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Ocena pracy
Pielęgniarstwo i Położnictwo I stopnia
 ocena promotora pracy dyplomowej 
 ocena recenzenta pracy dyplomowej 

studia II stopnia - dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.
ocena promotora pracy magisterskiej
ocena recenzenta pracy magisterskiej

Ratownictwo Medyczne
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Fizjoterapia, I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Dietetyka I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zdrowie publiczne I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zagadnienia
 na egzamin magisterski kierunek położnictwo

 


Rok akademicki 2013/2014

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO TERORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO
na kierunku Ratownictwo Medyczne

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMINU DYPLOMOWEGO
na kierunku Zdrowie Publiczne

REGULAMIN PRACY MAGISTERSKIEJ I EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
na kierunku Zdrowie Publiczne

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO
na kierunku Położnictwo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO
na kierunku Położnictwo

Egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Położnictwo
zagadnienia na rok akademicki  2013-2014

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO
na kierunku Pielęgniarstwo

REGULAMIN PRACY MAGISTERSKIEJ I EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
na kierunku Pielęgniarstwo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO
na kierunku Fizjoterapia

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU TEORETYCZNEGO I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ
na kierunku Fizjoterapia

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMINU DYPLOMOWEGO
na kierunku Dietetyka

REGULAMIN PRACY MAGISTERSKIEJ I EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
na kierunku Dietetyka

REGULAMIN EGZAMINU KOŃCZĄCEGO STUDIA ZAWODOWE
na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe

- Ocena pracy magisterskiej (promotor)

- Ocena pracy magisterskiej (recenzent)

- Ocena pracy dyplomowej (opiekun)

- Ocena pracy dyplomowej (recenzent)

- Ocena pracy dyplomowej dla pomostowych (opiekun)

- Ocena pracy dyplomowej dla pomostowych (recenzent)
 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej