rozporządzenie 
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0420.htmPROJEKT SYSTEMOWY PN. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANY PRZEZ DEPARTAMENT PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl/pl/prawo-i-podstawy-ksztacenia


Przydatne linki:
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
http://www.efs.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/Sprawozdawczosc.aspx
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m7&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=9910