Zajęcia z Nordic Walking

Tym razem we wtorki o godz. 18.00. Ponownie pracownicy i studenci naszej uczelni mają możliwość dołączyć na zajęcia z Nordic Walking w ramach Akademii Zdrowia Santandera. Zajęcia prowadził będzie dr Krzysztof Aleksandrowicz.

Polska Federacja Nordic Walking po raz kolejny powierzyła organizację zajęć w ramach Akademii Zdrowia Santandera dr. Krzysztofowi Aleksandrowiczowi. UCzestnicy zbierają się co tydzień o godz. 18.00 przy ul. Bartla - przy budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nie ma podziału na grupy mniej i bardziej zaawansowane. Udział w zajęciach z profesjonalnym instruktorem jest bezpłatny, ale trzeba mieć własny sprzęt.