Zakład Ginekologii i Położnictwa - pracownicy

Profesor zwyczajny
prof. dr hab. Jerzy Zalewski – Kierownik Zakładu
e-mail: jerzy.zalewski@umed.wroc.pl
 
prof. dr hab. Marian Gabryś
e-mail: marian.gabrys@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. Janusz Bartnicki
e-mail: janusz.bartnicki@umed.wroc.pl

dr n. med. Krzysztof Łątkowski
e-mail: krzysztof.latkowski@umed.wroc.pl

dr n. med. Anna Gryboś
e-mail: anna.grybos@umed.wroc.pl

Starszy Wykładowca
dr n. med. Monika Przestrzelska - Adiunkt Dydaktyczny
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl

Wykładowcy
dr n. med. Piotr Hańczyc
e-mail: piotr.hanczyc@umed.wroc.pl

lek. med. Dorota Reszczyńska-Ślęzak
e-mail: dorota.reszczynska-slezak@umed.wroc.pl

mgr Małgorzata Pałczyńska
e-mail: malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Żelazko
e-mail: katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl

Instruktorzy
mgr Dominika Królak
e-mail: dominika.krolak@umed.wroc.pl

mgr Ivanna Koshylovych
e-mail: ivanna.koshylovych@umed.wroc.pl

09.10.2017