Katedra Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 78 40 182

Kierownik Katedry
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl

Struktura jednostki
Katedra Fizjoterapii
1) Zakład Fizjoterapii
2) Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
3) Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
4) Zakład  Medycyny Sportowej
 


 

Zakład Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 784 01 82
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Wojciech Laber
tel.: 71 784 01 89
e-mail: wojciech.laber@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Żanna Fiodorenko-Dumas
 


 

Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 181
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
mgr Wojciech T. Laber
 


 

Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 189

Kierownik Zakładu
dr hab. Marek Zawadzki
e-mail: marek.zawadzki@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Ilias Dumas


 
Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Paweł Reichert
e-mai: pawel.reichert@umed.wroc.pl

28.02.2019