Katedra Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 78 40 182

Kierownik Katedry
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl


 

Zakład Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 784 01 82
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Wojciech Laber
tel.: 71 784 01 89
e-mail: wojciech.laber@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Żanna Fiodorenko-Dumas


 

Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 181
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
mgr Wojciech T. Laber


 

Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 189

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Ilias Dumas


 

Zakład  Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Małgorzata Szybińska


 
Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Paweł Reichert
e-mai: pawel.reichert@umed.wroc.pl

28.03.2018