Katedra Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 78 40 182

Kierownik Katedry
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl


Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 181
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl
 


Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 189

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
 


Zakład Fizjoterapii
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 784 01 82
 
p.o. Kierownika Zakładu
mgr Wojciech Laber
tel.: 71 784 01 89
e-mail: wojciech.laber@umed.wroc.pl
 


Zakład  Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska

03.02.2016