Dydaktyka

Pracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu,  na niżej wymienionych kierunkach:
 

 1. Fizjoterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.
 2. Fizjoterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

 
Działalność dydaktyczna na charakter zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, które odbywają się w  placówkach służby zdrowia na terenie miasta.
 
Do podstawowych zadań Katedry Fizjoterapii należy

 1. Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy w zawodzie fizjoterapeuty
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów Akademii Medycznej
 3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 4. Kształcenie i promowanie kadr medycznych
 5. Opieka nad studenckim kołem naukowym
 6. Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy
 7. Działanie na rzecz społeczności lokalnych
 8. Przygotowanie studentów do realizacji usług i opieki wobec pacjenta w różnym wieku, stanie zdrowia i jego rodziny
 9. Identyfikacja potrzeb pacjentów i ich rodzin do celów : promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej, edukacji
 10. Ocena jakości realizowanych usług i opieki wobec pacjentów w środowisku nauczania, pracy oraz pacjentów i ich rodzin w środowisku zamieszkania.