Projekty badawcze w Katedrze Fizjoterapii 2011-2012 roku

  1. Mgr Sylwia Socha-Sochacka – ocena przydatności kinesiotapingu w otwartych łańcuchach kinematycznych podlegających szczególnym obciążeniom w czasie uprawiania sportu.
  2. Mgr Michał Kaczyński – zastosowanie i skuteczność elektrostymulacji metodą TENS u kobiet w okresie okołoporodowym.

 
 
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
działa przy Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich od października 2006 roku.
Opiekunem od początku działalności Koła pozostaje dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz.
Członkowie SKN MFiR z pomocą pracowników Katedry Fizjoterapii zorganizowali w latach 2008-2012 pięć edycji międzynarodowej konferencji „Majówka Młodej Fizjoterapii”, której poziom merytoryczny i popularność rosną z roku na rok.
W ramach działalności Koła jego członkowie uczestniczyli i współorganizowali akcje charytatywne na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w latach 2009-2012.
W ramach współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji SKN MFiR trzykrotnie współorganizowało szkolenia z zakresu rehabilitacji i funkcjonowania osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (dwukrotnie w 2008 roku i w maju 2009 roku).
Ponadto członkowie Koła uczestniczą w sympozjach i konferencjach naukowych zarówno czynnie jak i jako uczestnicy bierni.