Katedra Ginekologii i Położnictwa

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 40
e-mail: wp-13@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Katedry
dr n.med. Monika Przestrzelska, profesor uczelni
tel.: 71 784 18 40
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl


 
Zakład Ginekologii i Położnictwa
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 40
e-mail: wp-13.2@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr n.med. Monika Przestrzelska, profesor uczelni
tel.: 71 784 18 40
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl


Adiunkt dydaktyczny
dr Monika Przestrzelska, profesor uczelni
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl
 
 
Zakład Położnictwa Praktycznego
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 348 42 10
e-mail: wp-13.3@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Elżbieta Kawecka-Janik
tel.: 71 348 42 10
e-mail: elzbieta.kawecka-janik@umed.wroc.pl


Adiunkt dydaktyczny
mgr Elżbieta Korzeniewska
e-mail: elzbieta.korzeniewska@umed.wroc.pl
22.11.2016