Katedra Ginekologii i Położnictwa

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 40
e-mail: wp-13@umed.wroc.pl

P.O.  Kierownika Katedry
prof. dr hab. Jerzy Zalewski
tel.: 71 784 18 40
e-mail: jerzy.zalewski@umed.wroc.pl 

Zakład Położnictwa
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 56, 71 343 93 36
e-mail: wp-13.1@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Janusz Bartnicki
tel.: 49 172 151 98 50
e-mail: janusz.bartnicki@umed.wroc.pl. jbartnicki@gzbiwo.de

Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Monika Przestrzelska
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl

Zakład Ginekologii
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 40
e-mail: wp-13.2@umed.wroc.pl
 
P.O. Kierownika Zakładu
prof. dr hab. Jerzy Zalewski
tel.: 71 784 18 40
e-mail: jerzy.zalewski@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Monika Przestrzelska
e-mail: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl

Zakład Położnictwa Praktycznego
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 348 42 10
e-mail: wp-13.3@umed.wroc.pl

P.O. Kierownika Zakładu
dr Elżbieta Kawecka-Janik
tel.: 71 348 42 10
e-mail: elzbieta.kawecka-janik@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
mgr Elżbieta Korzeniewska
e-mail: elzbieta.korzeniewska@umed.wroc.pl