Działalność naukowa

 1. Zespół ds. nadzoru działalności naukowej Katedry:
 • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 • dr n. med. Anna Gryboś
 • dr n. med. Monika Przestrzelska
 • dr n. med. Elżbieta Kawecka-Janik
 • dr n. med. Agnieszka Strama

 
 W ramach działalności naukowej zespół nadzoruje wdrożenie i realizację badań obejmujących następujące zagadnienia:

 1. Badania biofizyczne ciąży wysokiego ryzyka.
 2. Analiza dominujących schorzeń ginekologicznych w województwie dolnośląskim.
 3. Ocena działań profilaktycznych w zagrożeniach onkologicznych narządu płciowego kobiety.

 

 1. Projekty badawcze kontynuowane i planowo kończone w roku akademickim 2015/2016

Działalność statutowa

 1. Potrzeba wieloaspektowego wsparcia a poczucie koherencji i stany emocjonalne kobiet w ciąży fizjologicznej i powikłanej Wpływ sposobu ukończenia ciąży na florę bakteryjną noworodka.
 2. Hamowanie grzybów z rodzaju Candidia wyizolowanych z pochwy białkowymi inhibitorami peptydaz cysteinowych otrzymanych z białek jaj kurzych. Badanie In vitro.

Projekt  dla młodych naukowców
Zastosowanie valsporadu w chemioterapii z cisplatyną w lekoopornych komórkach raka jajnika (SKOV-3 i MDAH), badania in vitro.
 

 1. Projekty badawcze planowane do otwarcia w roku 2016

Kierunek i intensywność zmian sekularnych, oraz dymorficznych w wartościach parametrów (masa, długość ciała) noworodków wrocławskich w okresie od 1985 do 2015 roku.
Działalność statutowa
Ocena jakości życia oraz satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w określonych schorzeniach i fazach życia.