Katedra Pediatrii

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 071 348 42 10
e-mail: wp-16@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Robert Śmigiel

Struktura
Katedra Pediatrii
  1) Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich
  2) Zakład Neonatologii

 

Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich
ul. Bartla 5, 51-618 Wroclaw
tel./faks: 71 343 20 86
e-mail: wp-16.3@umed.wroc.pl

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Robert Śmigiel, prof. nadzw.

 

Zakład Neonatologii
ul. Bartla 5, 51-618 Wroclaw
e-mail: wp-16.4@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr Anna Rozensztrauch

19.10.2017