Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 24
e-mail: wp-2.4@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
e-mail: joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl

W skład katedry wchodzą:
1) Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej
2) Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
3) Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
4) Zakład Chorób Układu Nerwowego
5) Zakład Specjalności Zabiegowych
 

Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 43
wp-2.2@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Tomasz Szydełko, prof. nadzw.

Adiunkt dydaktyczny
dr Aleksandra Lisowska

 

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Marta Arendarczyk 
tel.: 668698359
e-mail: marta.arendarczyk@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Sylwia Krzemińska
 

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 24
e-mail: wp-2.4@umed.wroc.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Jacek Gajek
e-mail: jacek.gajek@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Beata Jankowska-Polanska
 

Zakład Chorób Układu Nerwowego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 071 784 18 39

Kierownik Zakładu
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
e-mail: joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Monika Michalak

 

Zakład Specjalności Zabiegowych

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: zsz@umed.wroc.pl

Kierownik Zakładu
dr hab. Jerzy Błaszczuk

Adiunkt dydaktyczny
dr Magdalena Milan
dr Jan Juzwiszyn

01.02.2018