Katedra Zdrowia Publicznego

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: wp-14@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika
dr Piotr Karniej
tel.: 601 880 408

Profesor wizytujący
dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw.


 

Zakład Gerontologii
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel./faks: 71 347 90 29, 71 784 18 33
e-mail: wp-14.4@umed.wroc.pl
 
Kierownika
dr hab. Jarosław Drobnik
e-mail: jaroslaw.drobnik@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr Izabela Wróblewska


Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 16, faks: 347 93 59
e-mail: wp-14.7@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr n. ekon. Izabela Witczak
tel.: 71 784 18 16

Adiunkt Dydaktyczny
mgr inż. Dorota Kiedik


Zakład Promocji Zdrowia
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 15
e-mail: wp-14.1@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Mariola Seń
tel.: 71 784 18 35
e-mail: mariola.sen@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Iwona Klisowska

Studenckie Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia
strona internetowa
 


Zakład Medycznych Nauk Społecznych

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 348 42 19, 71 348 42 10
e-mail:  dominik.krzyzanowski@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Dominik Krzyżanowski
e-mail: dominik.krzyzanowski@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Arkadiusz Drukier


Zakład Organizacji i Zarządzania
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 19
e-mail: wp-14.3@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Anna Felińczak
tel.: 71 784 18 19
e-mail: anna.felinczak@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Magdalena Matuszewska

Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów

22.05.2019