Zakład  Medycyny Sportowej - pracownicy

Adiunkt
dr Witold Wnukiewicz
e-mail: witold.wnukiewicz@umed.wroc.pl

dr hab. Aleksandra Królikowska
e-mail: aleksandra.krolikowska@umed.wroc.pl

dr Jarosłąw Witkowski
e-mail: jaroslaw.witkowski@umed.wroc.pl

Profesor nadzwyczajny
dr hab. Paweł Reichert, prof. nadzw.
e-mail: pawel.reichert@umed.wroc.pl

04.09.2017