Podział roku akademickiego 2020/2021
 


Podział roku akademickiego 2019/2020
Zarządzenie nr 99/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 (tekst ujednolicony)

załącznik do zarządzenia - szczegółowy podział roku akademickiego

 


Podział roku akademickiego 2018/2019
Zarządzenie nr 34/XVR/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019 (ze zmianami)

załącznik do zarządzenia - szczegółowy podział roku akademickiego
 


Podział roku akademickiego 2017/2018
Zarządzenie nr 24/XVR/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2017r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018

załącznik do zarządzenia - szczegółowy podział roku akademickiego

 


Podział roku akademickiego 2016/2017
Zarządzenie nr 30/XVR/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

załącznik do zarządzenia - szczegółowy podział roku akademickiego

 


ARCHIWALNE

podział roku akademickiego 2014/2015


Zarządzenie nr 26/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2015 r.
 
w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016

- zarządzenie - załącznik -

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 10 Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015 (załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego Nr 1403 z dnia 30 kwietnia 2014 r.) zarządzam, co następuje:
 

 § 1

Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 r. i kończy się 25 września16 r 20.
 

 § 2

1.  Rok akademicki dzieli się na:
 
a) Semestr zimowy     w okresie od 01.10.2015 r. do 27.01.2016 r.       
w tym: Ferie zimowe     w okresie od 23.12.2015 r. do 03.01.2016 r.
 
b) Zimową sesję egzaminacyjną     w okresie od 28.01.2016 r. do 09.02.2016 r.
 
c)  Zimową przerwę międzysemestralną     w okresie od 10.02.2016 r. do 14.02.2016 r.
 
d)  Semestr letni      w okresie od 15.02.2016 r. do 12.06.2016 r.
w tym:  
Zimową sesję poprawkwą    w okresie od 15.02.2016 r. do 28.02.2016 r.       
Ferie wiosenne                        w okresie od 24.03.2016 r. do 30.03.2016 r
 
e) Letnią sesję egzaminacyjną    w okresie od 13.06.2016 r. do 03.07.2016 r.
 
f)  Przerwę wakacyjną                    w okresie od 04.07.2016 r. do 25.09.2016 r.            
w tym: Letnią sesję poprawkową   w okresie od 29.08.2016 r. do 18.09.2016 r.
 
 
2.  Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2015/2016 obejmująca podział semestru zimowego i semestru letniego na poszczególne tygodnie określona jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3

1.  Egzaminy poprawkowe po zimowej sesji egzaminacyjnej (II terminy/komisyjne) muszą być zakończone do końca zimowej sesji poprawkowej tj. do 28 lutego 2016 r.
2.  Egzaminy poprawkowe po letniej sesji egzaminacyjnej (II terminy/komisyjne) muszą być zakończone do końca letniej sesji poprawkowej tj. do 18 września 2016 r.
 

 § 4

Rektor może dokonać zmian w organizacji roku akademickiego w trakcie jego trwania.
 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik
 
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek