Katedra Ratownictwa Medycznego - pracownicy

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Jacek Smereka, prof UMW
e-mail: jacek.smereka@umed.wroc.pl

Profesor zwyczajny
prof. dr hab. Jacek Gajek
e-mail: jacek.gajek@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr Igor Chęciński
e-mail: igor.checinski@umed.wroc.pl

dr Paweł Wróblewski
e-mail: pawel.wroblewski@umed.wroc.pl

dr Paweł Gawłowski
e-mail: pawel.gawlowski@umed.wroc.pl

Starsi wykładowcy
dr Łukasz Terpiłowski
e-mail: lukasz.terpilowski@umed.wroc.pl

Wykładowca
lek. Marek Ściebura
e-mail: marek.sciebura@umed.wroc.pl

mgr Andrzej Raczyński
e-mail: andrzej.raczynski@umed.wroc.pl

mgr Marcin Puchalski
e-mail: marcin.puchalski@umed.wroc.pl

mgr Aleksander Mickiewicz
e-mail: aleksander.mickiewicz@umed.wroc.pl

Asystenci
dr Łukasz Iskrzycki
email: lukasz.iskrzycki@umed.wroc.pl

mgr Jarosław Sowizdraniuk
e-mail: jaroslaw.sowizdraniuk@umed.wroc.pl

mgr Kamil Kędzerski
e-mail: kamil.kedzierski@umed.wroc.pl

14.07.2020