Wszelkie dokumenty dotyczące dydaktyki prowdzonej na Wydziale Nauk o Zdrowiu proszę kierować na adres e-mail: dydaktyka.wnoz@umed.wroc.pl .