Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
fax: 71 343-20-86
e-mail: wnoz@umed.wroc.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Dominika Dębowa
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 113
tel.:  71 341-95-33, tel.: 71 784-1804, faks:  71 343-20-86
e-mail: dominika.debowa@umed.wroc.pl

Sekretariat Dziekana i Prodziekanów
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 113
tel.:  71 341-95-33, tel.: 71 784-1805, faks: 71 343-20-86
Starszy referent
mgr Joanna Pacula
e-mail: joanna.pacula@umed.wroc.pl
 


DZIEKANATY KIERUNKOWE


Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 119
tel.: 71 784-1812
Starszy referent
mgr inż. Marta Domagała
e-mail: marta.domagala@umed.wroc.pl
 

Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 116
tel.: 71 784-1809
Starszy referent
Joanna Majcher
e-mail: joanna.majcher@umed.wroc.pl 
 


Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 118
tel.: 71 784-1806
Samodzielny referent
mgr Katarzyna Pikta
e-mail: katarzyna.pikta@umed.wroc.pl
 


Zdrowie Publiczne I stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 119
tel.: 71 784-1812
Starszy referent
mgr inż. Marta Domagała
e-mail: marta.domagala@umed.wroc.pl

Zdrowie Publiczne II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 118
tel.: 71 784-1806
Samodzielny referent
mgr Katarzyna Pikta
e-mail: katarzyna.pikta@umed.wroc.pl 


Ratownictwo Medyczne
Dietetyka I stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 119
tel.: 71 784-1811
Starszy referent
Jolanta Wojko
e-mail: jolanta.wojko@umed.wroc.pl
 


Fizjoterapia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia II stopnia stacjonarna
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 116
tel.: 71 784-1825
Samodzielny referent
Lucyna Jagodzińska
e-mail: lucyna.jagodzinska@umed.wroc.pl
 


Archiwizacja i sprawy związane z nostryfikacją dyplomów
Stypendium Ministra i Rektora

Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 203
tel.: 71 784-1834
Samodzielny referent
Monika Robacka
e-mail: monika.robacka@umed.wroc.pl
 


Sekcja Socjalno-Bytowa
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 229
tel.: 71 784-1810
Specjalista
mgr Jolanta Kosmala
e-mail: jolanta.kosmala@umed.wroc.pl
 


Sekcja Dydaktyki
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 230
tel.: 71 784-1808
Starszy referent:
Magdalena Janik
e-mail: magdalena.janik@umed.wroc.pl
mgr Anna Burzyńska
e-mail: anna.burzynska@umed.wroc.pl 
 


Sekcja ds. Praktycznej Nauki Zawodu
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 201
tel.: 71 784-1820
Samodzielny referent:
Aleksandra Wilczak
e-mail: aleksandra.wilczak@umed.wroc.pl
mgr Alicja Błaszczyńska
e-mail: alicja.blaszczynska@umed.wroc.pl 


Sprawy związane z przeprowadzaniem przewodów doktorskich
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 203
tel.: 71 784-1870
Specjalista w administracji
Magdalena Emilianowicz
e-mail: magdalena.emilianowicz@umed.wroc.pl
 

03.09.2018