Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
fax: 71 343-20-86
e-mail: wnoz@umed.wroc.pl

Kierownik Dziekanatu
Dominika Dębowa
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 113
tel.: 71 784-1804, tel.: 71 341-95-33, faks: 71 343-20-86
e-mail: dominika.debowa@umed.wroc.pl

Sekretariat Dziekana i Prodziekanów
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 113
tel.: 71 784-1805, tel.: 71 341-95-33, faks: 71 343-20-86
Joanna Pacula
e-mail: joanna.pacula@umed.wroc.pl
 


DZIEKANATY KIERUNKOWE


Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 108
tel.: 71 784-1806
zastępstwo: Rafaela Kurzynska
e-mail: rafaela.kurzynska-wisniewska@umed.wroc.pl

Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 116
tel.: 71 784-1809
Joanna Majcher
e-mail: joanna.majcher@umed.wroc.pl 
 


Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 108
tel.: 71 784-1806
Rafaela Kurzynska - Wiśniewska
e-mail: rafaela.kurzynska-wisniewska@umed.wroc.pl
 


Zdrowie Publiczne I i II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 108
tel.: 71 784-1806
zastępstwo: Rafaela Kurzynska
e-mail: rafaela.kurzynska-wisniewska@umed.wroc.pl


Ratownictwo Medyczne
Dietetyka I stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 119
tel.: 71 784-1811
Jolanta Wojko
e-mail: jolanta.wojko@umed.wroc.pl
 


Fizjoterapia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia II stopnia stacjonarna
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 116
tel.: 71 784-1825
Lucyna Jagodzińska
e-mail: lucyna.jagodzinska@umed.wroc.pl
 


 

Archiwizacja i sprawy związane z nostryfikacją dyplomów
Stypendium Ministra i Rektora

Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 203
tel.: 71 784-1834
Monika Robacka
e-mail: monika.robacka@umed.wroc.pl
 


Sekcja Socjalno-Bytowa
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 229
tel.: 71 784-1810
Jolanta Kosmala
e-mail: jolanta.kosmala@umed.wroc.pl
 


Sekcja Dydaktyki
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 230
tel.: 71 784-1808
Magdalena Janik
e-mail: magdalena.janik@umed.wroc.pl
Magdalena Różańska
e-mail: magdalena.rozanska@umed.wroc.pl
 


Sekcja ds. Praktycznej Nauki Zawodu
Godziny przyjęć: wtorek - piątek: 10:00-14:00, pokój nr 201
tel.: 71 784-1820
Aleksandra Wilczak
e-mail: aleksandra.wilczak@umed.wroc.pl
Alicja Błaszczyńska
e-mail: alicja.blaszczynska@umed.wroc.pl 


03.09.2018