Sekretariat Dziekana i Prodziekanów

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
faks: 71 343 20 86

mgr Joanna Pacula
pokój nr 113
tel.: 71 784 18 05, 71 341 95 33
e-mail: joanna.pacula@umed.wroc.pl


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: wnoz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 18 05

Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Małgorzata Górna-Stryczek
pokój nr 113
tel.: 71 784 18 04
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umed.wroc.pl


Instrukcja dotycząca kontaktów studenta z dziekanatem


02.12.2020