Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: wnoz@umed.wroc.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Małgorzata Górna-Stryczek
pokój nr 113
tel.: 71 784 18 04
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umed.wroc.pl

Sekcje Dziekanatu

Sekcja Toku Studiów - bieżąca obsługa studentów

Sekcja Socjalno-Bytowa - stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, zapomogi, informacja o ubezpieczeniach 

Sekcja ds. Realizacji Zadań Dydaktycznych - sylabusy, plany i harmonogramy studiów, rozliczenie dydaktyki, rezerwacje sal

Sekcja Praktycznej Nauki Zawodu - praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne

Sekcja ds. Obsługi Administracyjnej Dziekanów - kierownik dziekanatu, sekretariat Dziekana i Prodziekanów, sekretariat międzyzakładowy 

Sekcja ds. Szkolenia Podyplomowego - Studium Kształcenia Podyplomowego 

Sekcja Naukowa - nostryfikacje, stypendia Rektora, archiwizacja dokumentacji
 

Instrukcja dotycząca kontaktów studenta z dziekanatem


02.12.2020