Geneza powstania wydziału

Tradycje akademickie powojennego Wrocławia sięgają przeszło 50 lat, kiedy 24 sierpnia 1948 roku powołano we Wrocławiu pierwsze polskie szkoły wyższe - Uniwersytet i Politechnikę. Jednym z sześciu wydziałów Uniwersytetu był, liczący 26 Katedr, Wydział Lekarski. W roku 1950 podzielono Uniwersytet i Politechnikę i utworzono Akademię Medyczną. Posiadała ona wówczas 2 wydziały - lekarski i farmaceutyczny.

 
Wydział Zdrowia Publicznego pierwotnie zlokalizowano w budynku przy ul. Worcella, obecnie znajduje się on przy ul. Bartla 5 w dawnym liceum pielęgniarskim i położniczym.
 
Znacznie wcześniej, w okresie międzywojennym w budynku tym znajdowało się sanatorium „Charitasheim” prowadzone przez niemieckie siostry zakonne. Sanatorium to funkcjonowało aż do końca II wojny światowej.
 
W roku 1957 I Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Sekcji Pielęgniarek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia sformułował postulat utworzenia wyższych studiów pielęgniarskich. W roku 1959 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołało Komisję Programową ds. rozpoczęcia wyższych studiów pielęgniarskich. Trwające 6 lat prace doprowadziły do stworzenia warunków organizacyjnych i prawnych dla powstania Wydziałów Pielęgniarskich na Akademiach Medycznych w całej Polsce. W roku 1969 w Lublinie powstało pierwsze w kraju Studium Pielęgniarskie Akademii Medycznej. Lata następne przyniosły powstanie wydziałów pielęgniarskich - w 1974 w Katowicach, w 1975 - w Krakowie i Poznaniu.
 
Wydział Pielęgniarstwa na wrocławskiej AM powołano w 1978 r. Decyzją Senatu i ówczesnego rektora AM profesora Stanisława Iwankiewicza w roku 1977 powołano pełnomocnika rektora ds. tworzenia Wydziału Pielęgniarskiego. Został nim docent dr hab. Józef Małolepszy. Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 29 czerwca 1978 roku na wrocławskiej AM powstał, jako piąty w kraju, Wydział Pielęgniarski. Dzięki pomocy Dyrekcji Szkoły Położnych, która udostępniła pomieszczenia budynku przy ulicy Worcella 25, rozwiązano trudności lokalowe.
 
W latach 1979-1984 na Wydziale działał Oddział Zaoczny 3-letnich magisterskich studiów uzupełniających dla absolwentów likwidowanych studiów nauczycielskich dla średnich szkół medycznych. Po 12 latach (w roku 1996) z uwagi na ogromne zapotrzebowanie środowiska wprowadzono 5-letnie studia magisterskie w systemie zaocznym.
 
W roku 1978 w ramach wydziału funkcjonowały 4 Zakłady:
- Pedagogiki Pielęgniarskiej
- Pielęgniarstwa Społecznego
- Organizacji Pracy Pielęgniarek
- Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji
 
Rok 1982 był pierwszym, w którym wręczono dyplomy absolwentów.
 
Uchwałą nr 620 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału Zdrowia Publicznego na Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu kształci studentów na następujących kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne oraz dietetyka.