Jakość kształcenia

Legislacja krajowa

Akredytacja

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Model Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do uchwały Nr 1487 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.)