ULGOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ WE WROCŁAWIU

Na podstawie sygnału Waszej Koleżanki, Studentki I Roku Naszego Wydziału skontaktowałam się z Urzędem Miejskim Wrocławia i otrzymałam zapewnienie, że Studenci I Roku do czasu wydania legitymacji studenckiej, mogą korzystać z ulgowych przejazdów na podstawie DECYZJI O PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW. Dokument ten musicie mieć PRZY SOBIE w chwili kontroli.

Agnieszka Sieńko

Pełnomocnik Dziekana ds Praw Studentów i Doktorantów


Pełnomocnik ds. Praw Studentów i Doktorantów
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMW

mgr Agnieszka Sieńko
e-mail: agnieszka.sienko@umed.wroc.pl

Do zasadań Pełnomocnika należy m.in. pomoc studentom i doktorantom w efektywnym rozstrzyganiu konfliktów, sporów dotyczących relacji między nimi, jak również w kontaktach z nauczycielami akademickimi. Pełnomocnik przedstawia zainteresowanym studentom i doktorantom informacje dotyczące regulacji prawnych obowiązujących w Uczelni i na Wydziale, dotyczących przebiegu studiów, pomocy materialnej i w innych sprawach dotyczących studentów i doktorantów.

Porady udzielane przez Pełnomocnika są dla studentów i doktorantów nieodpłatne. Pełnomocnik nie przyjmuje zażaleń ani problemów w sprawach, wobec których zapadła już prawomocna decyzja Rektora lub Dziekana.

Pełnomocnik nie zastępuje władz dziekańskich w procesie związanym z tokiem studiów, nie podejmuje żadnych wiążących decyzji w sprawach, którymi się zajmuje.

 


Konsultacje Pełnomocnika ds. Praw Studentów i Doktorantów
Konsultacje dla studentów i doktorantów - poniedziałek 15,30-16,30, pok. 214.
W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 508 313 108 lub mail na adres kancelaria.sienko@gmail.pl w tytule wpisując "Pełnomocnik