Plany studiów, harmonogramy oraz podział na grupy na rok akademicki 2020/2021


PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE ZMIAN W HARMONOGRAMACH

 

ostatnia aktualizacja:
(w nawiasach podano datę nadesłania pliku)

DIETETYKA 
Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

 

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy
Rok 1 semestr letni
dr Dorota Różańska
dorota.rozanska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy
Rok 2 semestr letni
mgr Paulina Łoboś
paulina.lobos@umed.wroc.pl 
Rok 3 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy
Rok 3 semestr letni
mgr Anna Przeliorz - Pyszczek
anna.przeliorz-pyszczek@umed.wroc.pl

 

DIETETYKA
Studia stacjonarne II stopnia:

plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 1 semestr letni

dr Anna Czekajło - Kozłowska
anna.czekajlo-kozlowska@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

mgr Alicja Szypowska
alicja.szypowska@umed.wroc.p

 

FIZJOTERAPIA
Studia jednolite magisterskie

plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020 r.)
Podział na grupy


Rok 1 semestr letni

dr Sylwia Piotrowska - Brudnicka
sylwia.piotrowska-brudnicka@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

mgr Wojciech Tomasz Laber
wojciech.t.laber@umed.wroc.pl

Rok 3 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.) 


Rok 3 semestr letni

dr Marta Majewska - Pulsakowska
marta.majewska-pulsakowska@umed.wroc.pl

Rok 4 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
podział na grupy


Rok 4 semestr letni

dr Mateusz Kowal
mateusz.kowal@umed.wroc.pl

 

FIZJOTERAPIA
Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy


Rok 1 semestr letni

mgr Michał Guła
michal.gula@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.) 
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

mgr Artur Polczyk
artur.polczyk@umed.wroc.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
podział na grupy
(korekta 01.10.2020)


Rok 1 semestr letni

mgr Agnieszka Zborowska
agnieszka.zborowska@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 2 semestr letni

mgr Katarzyna Salik
katarzyna.salik@umed.wroc.pl 

Rok 3 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 3 semestr letni

mgr Małgorzata Pałczyńska
malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia niestacjonarne I stopnia: 
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
podział na grupy
(korekta 03.10.2020r.)

mgr Andrzej Pawlak
andrzej.pawlak@umed.wroc.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 29.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 1 semestr letni

dr Aleksandra Pytel
aleksandra.pytel@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 2 semestr letni

mgr Iwona Pilarczyk - Wróblewska
iwona.pilarczyk-wroblewska@umed.wroc.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia niestacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy


Rok 1 semestr letni

mgr Edyta Ośmiałowska
edyta.osmialowska@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
 


Rok 2 semestr letni

mgr Iwona Twardak
iwona.twardak@umed.wroc.pl

 

POŁOŻNICTWO
Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.) 
Podział na grupy


Rok 1 semestr letni

mgr Maria Szostkowska
maria.szostkowska@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 29.10.2020r.)
podział na grupy
(korekta 27.10.2020)


Rok 2 semestr letni 

mgr Ewa Karoluk
ewa.karoluk@umed.wroc.pl

Rok 3 semestr zimowy
(korekta 27.10.2020r.)
podział na grupy


Rok 3 semestr letni

mgr Agata Malinowska
agata.malinowska@umed.wroc.pl

 

POŁOŻNICTWO
Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 1 semestr letni

mgr Katarzyna Żelazko
katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.) 
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

mgr Dominika Królak
dominika.krolak@umed.wroc.pl

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 1 semestr letni

mgr Aleksander Mickiewicz
aleksander.mickiewicz@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020 r.)


Rok 2 semestr letni

mgr Andrzej Raczyński
andrzej.raczynski@umed.wroc.pl

Rok 3 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.) 
Podział na grupy
(korekta 27.10.2020)


Rok 3 semestr letni

dr Marta Obremska
marta.obremska@umed.wroc.pl

 

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)


Rok 1 semestr letni

mgr inż. Dorota Kiedik
dorota.kiedik@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 27.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

mgr Anna Dąbek
anna.dabek@umed.wroc.pl

Rok 3 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 3 semestr letni

dr Ewa Kuriata - Kościelniak
ewa.kuriata-koscielniak@umed.wroc.pl

 

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram

Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020)


Rok 1 semestr letni

dr Katarzyna Lomper
katarzyna.lomper@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(korekta 23.10.2020r.)
Podział na grupy


Rok 2 semestr letni

dr Barbara Grabowska
barbara.grabowska@umed.wroc.pl