Plany i harmonogramy na rok akademicki 2017/2018

PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE ZMIAN W HARMONOGRAMACH

ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE NAD OPTYMALIZACJĄ WYKORZYSTANIA SAL DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZMIANY W LIMITACH PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW HARMONOGRAMY BĘDĄ KORYGOWANE

ostatnia aktualizacja:
(w nawiasach podano datę nadesłania pliku)

 

Dietetyka. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
dr Dorota Różańska
dorota.rozanska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Anna Przeliorz - Pyszczek
anna.przeliorz@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 19.09.2017r)
Rok 3 semestr letni
mgr inż. Anna Mandecka
anna.mandecka@umed.wroc.pl

 

Dietetyka. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Katarzyna Gołąbek
katarzyna.golabek@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr inż. Klaudia Konikowska
klaudia.konikowska@umed.wroc.pl

 
 
Fizjoterapia. Studia jednolite magisterskie
plan studiów na rok akademicki 2017/2018
 

Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr letni
mgr Katarzyna Opalińska
katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
 

 

Fizjoterapia. Studia stacjonarne I stopnia
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram Opiekun roku

Rok 2 semestr zimowy
harmonogram ćwiczeń klinicznych


Rok 2 semestr letni

mgr Wojciech Tomasz Laber
wojciech.t.laber@umed.wroc.pl

Rok 3 semestr zimowy
harmonogram ćwiczeń klinicznych


Rok 3 semestr letni

dr Marta Majewska - Pulsakowska
marta.majewska-pulsakowska@umed.wroc.pl
 

 

Fizjoterapia. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
harmonogram ćwiczeń klinicznych


Rok 1 semestr letni

mgr Michał Guła
michal.gula@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
harmonogram ćwiczeń klinicznych


Rok 2 semestr letni

mgr Artur Polczyk
artur.polczyk@umed.wroc.pl

 

 

Pielęgniarstwo. Studia stacjonarne I stopnia: 
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy


Rok 1 semestr letni

mgr Elżbięta Pięta
elzbieta.pieta@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
harmonogram zajęć praktycznych
Rok 2 semestr letni
mgr Monika Markiewicz
monika.markiewicz@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
Rok 3 semestr letni
mgr Małgorzata Pałczyńska
malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl
 
Pielęgniarstwo. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
dr Aleksandra Pytel
aleksandra.pytel@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Iwona Pilarczyk - Wróblewska
iwona.pilarczyk-wroblewska@umed.wroc.pl
 

 

Pielęgniarstwo. Studia niestacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy (10.2017)
Rok 1 semestr letni
mgr Edyta Ośmiałowska
edyta.osmialowska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Iwona Twardak
iwona.twardak@umed.wroc.pl

 

Położnictwo. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni 
mgr Maria Szostkowska
maria.szostkowska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Agnieszka Skórzewska
agnieszka.skorzewska@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
harmonogram zajęć praktycznych
Rok 3 semestr letni
mgr Marzena Terpiłowska
marzena.terpilowska@umed.wroc.pl

 

 

Położnictwo. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Katarzyna Żelazko
katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
dr Piotr Hańczyc
piotr.hanczyc@umed.wroc.pl

 

 
Ratownictwo Medyczne. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Marcin Leśkiewicz
marcin.leskiewicz@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Andrzej Raczyński
andrzej.raczynski@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
Rok 3 semestr letni
dr Marta Obremska
marta.obremska@umed.wroc.pl
 

 

Zdrowie publiczne. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Janina Kluińska
janina.kulinska@umed.wroc.pl 
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
mgr Anna Dąbek
anna.dabek@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
Rok 3 semestr letni
dr Ewa Kuriata - Kościelniak
ewa.kuriata@umed.wroc.pl
 

Zdrowie publiczne. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Grażyna Solecka
grazyna.solecka@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
Rok 2 semestr letni
dr Jacek Klakočar