Plany i harmonogramy na rok akademicki 2018/2019

PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE ZMIAN W HARMONOGRAMACH

ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE NAD OPTYMALIZACJĄ WYKORZYSTANIA SAL DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZMIANY W LIMITACH PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW HARMONOGRAMY BĘDĄ KORYGOWANE

ostatnia aktualizacja:
(w nawiasach podano datę nadesłania pliku)

 

Dietetyka. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 01.10.2018)
Rok 1 semestr letni
podział na grupy
dr Dorota Różańska
dorota.rozanska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 17.12.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 06.03.2019)
mgr Anna Czekajło
anna.czekajlo@umed.wroc.pl 
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 01.10.2018)
Rok 3 semestr letni
mgr Anna Przeliorz - Pyszczek
anna.przeliorz-pyszczek@umed.wroc.pl

 

Dietetyka. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 10.12.2018)
Rok 1 semestr letni
mgr Anna Czekajło
anna.czekajlo@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 05.10.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 23.05.2019)
podział na grupy
mgr Alicja Szypowska
alicja.blawat@umed.wroc.pl

 
 
Fizjoterapia. Studia jednolite magisterskie
plan studiów na rok akademicki 2018/2019
 

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 11.12.2018)

Rok 1 semestr letni
(aktualizacja: 04.03.2019)
podział na grupy
mgr Katarzyna Opalińska
katarzyna.opalinska@umed.wroc.pl
 

Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 16.12.2018)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 29.09.2018)
podział na grupy


Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 07.05.2019)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 14.02.2019)
podział na grupy

mgr Wojciech Tomasz Laber
wojciech.t.laber@umed.wroc.pl

 

Fizjoterapia. Studia stacjonarne I stopnia
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram Opiekun roku

Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 04.01.2019)
harmonogram ćwiczeń klinicznych


Rok 3 semestr letni
(aktualizacja: 04.03.2019)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 14.02.2019)

dr Marta Majewska - Pulsakowska
marta.majewska-pulsakowska@umed.wroc.pl
 

 

Fizjoterapia. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 23.10.2018)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 21.09.2018)


Rok 1 semestr letni
(aktualizacja: 15.03.2019)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 16.05.2019)

mgr Michał Guła
michal.gula@umed.wroc.pl

Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 29.12.2018)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 06.01.2019)


Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 29.04.2019)
harmonogram ćwiczeń klinicznych
(aktualizacja: 06.03.2019)

mgr Artur Polczyk
artur.polczyk@umed.wroc.pl

 

 

Pielęgniarstwo. Studia stacjonarne I stopnia: 
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 06.12.2018)
podział na grupy
(aktualizacja: 28.09.2018)


Rok 1 semestr letni
(aktualizacja: 13.02.2019)
podział na grupy
(aktualizacja: 13.02.2019)

mgr Agnieszka Zborowska - Dulat
agnieszka.zborowska-dulat@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 27.09.2018)
harmonogram zajęć praktycznych
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 03.03.2019)
mgr Monika Markiewicz
monika.markiewicz@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 06.12.2018)
harmonogram zajęć praktycznych z podziałem na grupy
(aktualizacja: 06.12.2018)
Rok 3 semestr letni
(aktualizacja: 18.03.2019)
harmonogram zajęć praktycznych z podziałem na grupy
(aktualizacja:14.03.2019)
 
mgr Małgorzata Pałczyńska
malgorzata.palczynska@umed.wroc.pl
 
Pielęgniarstwo. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 23.10.2018)
podział na grupy
(aktualizacja: 23.10.2018)
Rok 1 semestr letni
 
dr Aleksandra Pytel
aleksandra.pytel@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 19.11.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 10.05.2019)
mgr Iwona Pilarczyk - Wróblewska
iwona.pilarczyk-wroblewska@umed.wroc.pl
 

 

Pielęgniarstwo. Studia niestacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 06.01.2019)
Rok 1 semestr letni
(aktualizacja: 29.05.2019)
mgr Edyta Ośmiałowska
edyta.osmialowska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 25.11.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 04.06.2019)
mgr Iwona Twardak
iwona.twardak@umed.wroc.pl

 

Położnictwo. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 15.10.2018)
podział na grupy
Rok 1 semestr letni 18.02 - 05.04.2019
Rok 1 semestr letni 08 - 26.04.2019
mgr Maria Szostkowska
maria.szostkowska@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 28.09.2018)
podział na grupy
(aktualizacja: 29.09.2018)
Rok 2 semestr letni 
mgr Ewa Karoluk
ewa.karoluk@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 07.11.2018)
podział na grupy
Rok 3 semestr letni
mgr Agata Malinowska
agata.malinowska@umed.wroc.pl

 

Położnictwo. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 01.10.2018)
podział na grupy
Rok 1 semestr letni
(aktualizacja: 30.05.2019)
mgr Katarzyna Żelazko
katarzyna.zelazko@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 22.11.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 27.05.2019)
dr Agnieszka Strama
agnieszka.strama@umed.wroc.pl

 

 
Ratownictwo Medyczne. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 01.12.2018)
Rok 1 semestr letni
mgr Marcin Leśkiewicz
marcin.leskiewicz@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 26.09.2018)
podział na grupy
Rok 2 semestr letni
mgr Andrzej Raczyński
andrzej.raczynski@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 29.09.2018)
podział na grupy
Rok 3 semestr letni
(aktualizacja: 20.02.2019)
dr Marta Obremska
marta.obremska@umed.wroc.pl
 

 

Zdrowie publiczne. Studia stacjonarne I stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

 
Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(aktualizacja: 13.12.2018)
Rok 1 semestr letni
mgr Janina Kulińska
janina.kulinska@umed.wroc.pl 
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 26.11.2018)
Rok 2 semestr letni
mgr Anna Dąbek
anna.dabek@umed.wroc.pl
Rok 3 semestr zimowy
(aktualizacja: 05.12.2018)
Rok 3 semestr letni
dr Ewa Kuriata - Kościelniak
ewa.kuriata-koscielniak@umed.wroc.pl
 

Zdrowie publiczne. Studia stacjonarne II stopnia:
plan studiów na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
Rok 1 semestr letni
mgr Grażyna Solecka
grazyna.solecka@umed.wroc.pl
Rok 2 semestr zimowy
(aktualizacja: 27.09.2018)
Rok 2 semestr letni
(aktualizacja: 14.05.2019)
dr Marzena Krysa